Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Skuteczna weryfikacja

Właśnie minął rok od wprowadzenia przez trzech operatorów komórkowych: Polskiej Telefonii Cyfrowej, Polkomtela i Polskiej Telefonii Komórkowej Centertel procedury weryfikacji klientów, czyli systemu wymiany danych o nieuczciwych klientach.

Operatorzy sieci komórkowych zdecydowali przed rokiem, że każdy klient zainteresowany zakupem telefonu w promocji jest proszony o możliwość sprawdzenia, czy nie zalega z opłatami u innych operatorów. W przypadku odmowy klient proszony jest o wpłacenie kaucji w wysokości 760 zł bądź jest oferowany mu telefon w systemie pre-paid.

Rozwiązanie to okazało się skuteczną metodą odstraszenia nieuczciwych kontrahentów, a tym samym minimalizacji oszustw i nadużyć. W praktyce wszyscy nowi klienci decydują się na poddanie weryfikacji. Jedynie 500 klientów u wszystkich trzech operatorów zdecydowało się na wpłacenie kaucji i niepoddanie się weryfikacji. Dzięki weryfikacji w ciągu 12 miesięcy operatorzy odrzucili ponad 60 tys. nieuczciwych klientów. Trzykrotnie spadła też liczba klientów wyłudzających aparaty telefoniczne. "Nastąpiła istotna poprawa. Pierwsze rezultaty potwierdzają oczywistą prawdę, że zapobieganie jest prostsze i lepsze od ścigania oszustów" – mówi Ryszard Woronowicz, rzecznik prasowy Polkomtela, operatora sieci Plus GSM.

W ostatnich latach operatorzy telefonii komórkowej tracili średnio 60 mln zł miesięcznie w wyniku wyłudzeń aparatów telefonicznych oraz nie zapłaconych rachunków.

Korzyści z weryfikacji odczuł także wymiar sprawiedliwości: "W roku 2000 sama PTC kierowała do sądów nawet 7000 pozwów miesięcznie w sprawie wyłudzeń. Obecnie liczba ta wynosi poniżej 1500 pozwów miesięcznie. Poważnie zmalała też liczba spraw kierowanych do prokuratury" – mówi Marek Woźniak, dyrektor departamentu windykacji PTC.

Zapis w Prawie telekomunikacyjnym, umożliwiający wymianę danych między operatorami, wprowadzono niedawno w Czechach. Wymiana bezpośrednio pomiędzy operatorami obowiązuje również we Francji, Holandii i Niemczech. Dzięki stałemu usprawnianiu procedur weryfikacyjnych klientów, wskaźnik tzw. złych długów spadł w ciągu ostatnich kilku lat z 6-7% do poziomu 1-2% w br.