Simple partnerem SAP Polska

Firmy podpisały list intencyjny w sprawie przyszłej współpracy w zakresie wdrożeń systemów dla małych i średnich przedsiębiorstw. Simple włączy do swojej oferty oprogramowanie linii Business One, oparte na rozwiązaniach przejętej przez SAP firmy TopManage.

Zarządy firm podpisały list intencyjny w sprawie przyszłej współpracy w zakresie wdrożeń systemów dla małych i średnich przedsiębiorstw. Simple włączy do swojej oferty oprogramowanie linii Business One, oparte na systemach przejętej przez SAP firmy TopManage. Są to zintegrowane pakiety wspomagające zarządzanie w małych i średnich firmach. W Polsce systemy te były instalowane dotychczas w konfiguracjach 10-30-stanowiskowych. Oprócz funkcji użytkowych, jako jeden z istotniejszych atutów SAP Business One producent wskazuje krótki czas wdrożenia oprogramowania.

Simple, oprócz wdrożeń systemów, będzie oferował klientom rozwiązania i usługi rozszerzające możliwości SAP Business One. Wkrótce spółki mają podpisać oficjalną umowę partnerską. SAP już wcześniej informował o zamiarze budowy sieci sprzedaży nowych systemów dla małych i średnich firm. Dotychczas jedynym partnerem firmy była wrocławska Yuma – przedstawiciel TopManage w Polsce.