Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Simple partnerem SAP Polska

Firmy podpisały list intencyjny w sprawie przyszłej współpracy w zakresie wdrożeń systemów dla małych i średnich przedsiębiorstw. Simple włączy do swojej oferty oprogramowanie linii Business One, oparte na rozwiązaniach przejętej przez SAP firmy TopManage.

Zarządy firm podpisały list intencyjny w sprawie przyszłej współpracy w zakresie wdrożeń systemów dla małych i średnich przedsiębiorstw. Simple włączy do swojej oferty oprogramowanie linii Business One, oparte na systemach przejętej przez SAP firmy TopManage. Są to zintegrowane pakiety wspomagające zarządzanie w małych i średnich firmach. W Polsce systemy te były instalowane dotychczas w konfiguracjach 10-30-stanowiskowych. Oprócz funkcji użytkowych, jako jeden z istotniejszych atutów SAP Business One producent wskazuje krótki czas wdrożenia oprogramowania.

Simple, oprócz wdrożeń systemów, będzie oferował klientom rozwiązania i usługi rozszerzające możliwości SAP Business One. Wkrótce spółki mają podpisać oficjalną umowę partnerską. SAP już wcześniej informował o zamiarze budowy sieci sprzedaży nowych systemów dla małych i średnich firm. Dotychczas jedynym partnerem firmy była wrocławska Yuma – przedstawiciel TopManage w Polsce.