Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Siemens współpracuje z Uniwersytetem Jagiellońskim

Spółka będzie współtworzyć projekt światłowodowej sieci, która zapewni dostęp do Internetu wszystkim instytutom uniwersytetu. Zawarta między stronami umowa przewiduje również współpracę przy realizacji innych projektów informatycznych i organizowanie seminariów technicznych.

Polski oddział firmy rozszerza współpracę z Uniwersytetem Jagiellońskim. Siemens będzie współtworzyć projekt światłowodowej sieci, która zapewni dostęp do Internetu wszystkim instytutom uniwersytetu. Spółka zapewni także wsparcie techniczne przy budowie sieci. Zawarte pod koniec czerwca porozumienie zakłada ponadto, że Siemens będzie organizował dla środowiska akademickiego coroczne dwudniowe seminaria na terenie UJ. Podczas spotkań firma zaprezentuje najnowsze rozwiązania z dziedziny automatyki, telekomunikacji czy sprzętu medycznego.

W fazie planów jest też projekt pilotażowej instalacji systemu osobistych kart chipowych dla pracowników i studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Spełniałyby one funkcje karty mieszkańca akademika, karty stołówkowej i zapewniałyby np. kontrolę dostępu do komputerów. Wielofunkcyjne karty mikroprocesorowe z czasem miałyby zastąpić legitymację studencką czy pełnić funkcję „indeksu elektronicznego”.