Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Siedmiu chętnych na włoski UMTS

Włoski rząd zaakceptował siedem wniosków o koncesję na UMTS. Odrzucono natomiast propozycję konsorcjum Anthill, ponieważ nie miało technicznych możliwości realizacji planów.

Cztery spośród pięciu koncesji dostaną firmy obecne na włoskim rynku, czyli Telecom Italia Mobile, własność operatora Telecom Italia, Omnitel należący do Vodafone, Wind wspierany przez France Telecom i Blu, za którym stoi British Telecom.

O piątą licencję będą walczyły konsorcja Andala, Ipse i Tu Mobile. Odrzucenie wniosku Anthill nie zaskoczyło analityków. Jest to bowiem konsorcjum wielu małych firm, za którym nie stoi żaden z potentatów rynku telekomunikacyjnego. Rząd podał w wątpliwość jego możliwości techniczne budowy sieci telefonii komórkowej trzeciej generacji.

Chętni na otrzymanie koncesji muszą złożyć do 11 września swoje plany budowy sieci. Przetarg zostanie rozstrzygnięty prawdopodobnie na początku listopada. Włoski rząd ustalił opłatę za koncesję na poziomie 1,84 miliarda dolarów.