"Sieć musi pozostać otwarta"

Rząd, przedsiębiorstwa i uczelnie muszą uczynić więcej, aby utrzymać status Sieci jako platformy otwartej - mówi Tim Berners Lee, twórca World Wide Web.

"Sieć musi pozostać otwarta"

Tim Berners-Lee

Sir Lee podzielił się swoimi przemyśleniami w czasie ogłoszenia partnerstwa pomiędzy grupą Web Science Research Initiative a National Endowment for Science Technology and the Arts (NESTA). "Rozwój Sieci będzie wywierał znaczący wpływ społeczny, ekonomiczny i polityczny na naszą przyszłość. U jej podstaw musi leżeć zobowiązanie do utrzymania pryncypiów otwartości Sieci jako platformy wymiany informacji", mówi twórca WWW.

WSRI to grupa powstała w wyniku kooperacji naukowców zatrudnionych w wydziałach informatyki brytyjskiego Uniwersytetu w Southampton oraz amerykańskiego Massachusetts Institute of Technology. Przedmiotem badań placówki jest analiza społecznych i technologicznych konsekwencji korzystania z Sieci oraz wypracowanie naukowych podstaw niezbędnych do określenia przyszłego wyglądu i zastosowań WWW. Tim Berners Lee, dyrektor World Wide Web Consortium oraz wykładowca obu wspomnianych uczelni, jest jednym z czterech "ojców założycieli" WSRI.

NESTA to brytyjska organizacja wspierająca innowacyjność w różnych sektorach gospodarki.