Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Senator Hoolings powstrzymuje Deutsche Telekom

Administracja amerykańska wciąż nie zatwierdza zakupu operatora telefonii komórkowej VoiceStream przez Deutsche Telekom.

Porozumienie w sprawie transakcji zawarte w lipcu opiewa na kwotę 45 miliardów dolarów. Obecnie sprawdzane jest przez odpowiednie amerykańskie instytucje administracyjne.

Amerykańskie prawo stanowi, że firma będąca własnością obcego rządu w stopniu większym niż 25 procent nie może posiadać licencji na świadczenie usług telefonicznych, chyba że jest to uzasadnione interesem publicznym. Tymczasem Deutsche Telekom jest w 58 procentach firmą państwową.

O ile Departament Sprawiedliwości zaopiniował transakcję pozytywnie, to Federalna Komisja Komunikacji (FFK) ma wątpliwości. Jej przedstawiciel, William Kennard, mówi, że kłóci się to z polityką rządu USA. Uważa on, że sytuacja ta narusza zasadę wolnej konkurencji.

Zastrzeżenia pod adresem tej transakcji wyraził też Kongres. W szczególności oponuje grupa senatorów skupiona wokół senatora Ernesta Hollingsa. Pragnie on przeprowadzić regulację prawną, która ma uniemożliwić dojście transakcji do skutku. Przeciwny działaniom senatora jest Biały Dom, a także Komisja Europejska. Argumentuje ona, że uchwalenie tego prawa kłóciłoby się z telekomunikacyjnym porozumieniem WTO z 1997 roku.

W tej sytuacji rząd niemiecki obiecał obniżyć swój udział w narodowym operatorze telekomunikacyjnym być może nawet do zera, ale do tej pory tego nie uczynił.

Deutsche Telekom zależy na możliwie szybkim rozstrzygnięciu. Konkurencja bowiem nie śpi a France Telecom wciąż powiększa swój stan posiadania.