Senat: zakładanie kont e-poczty jednak bez dowodu

Senat przyjął dziś nowe prawo telekomunikacyjne. Zgodnie z zaakceptowanymi poprawkami użytkownicy nie będą musieli okazywać dowodu tożsamości przy zakładaniu darmowych kont poczty elektronicznej. Senat nie zgodził się też na rejestrację kart pre-paid do telefonów komórkowych.

Przypomnijmy, że zapisy prawa telekomunikacyjnego budziły wiele kontrowersji wśród przedstawicieli branży internetowej. W myśl zapisów można było uznać usługę poczty elektronicznej jako usługę telekomunikacyjną, a to oznaczałoby konieczność okazywania dowodu tożsamości przy zakładaniu e-konta. Aby tą interpretacyjną nieścisłość wyeliminować, zgłoszono do ustawy poprawkę, która wyraźnie precyzuje, że poczta elektroniczna nie ma być traktowana jako usługa telekomunikacyjna.

Łącznie senacka komisja skarbu państwa i infrastruktury zaproponowała ponad 30 poprawek, kilkadziesiąt dalszych zgłosili senatorowie podczas posiedzenia.

Dziś Senat przyjął poprawki dotyczące braku obowiązku rejestracji kont pocztowych i kart pre-paid.