Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Scenecaster - Twoja własna przestrzeń 3D

Misją Scenecastera jest wprowadzenie "internetu 3D" pod strzechy. Dzięki aplikacji, która działa w przeglądarce internetowej, można tworzyć i modyfikować scenerie 3D. Scenecaster może być wykorzystywany na bardzo wiele sposobów - od narzędzia służącego do aranżacji wnętrz po rozwiązanie wspomagające sprzedaż. Niektórzy zachodni komentatorzy rynku dostrzegają w nim pogromcę Second Life. W prezentacji twórca firmy Scenecaster pokazuje podstawy działania aplikacji.

Zapraszamy do obejrzenia materiału wideo, nagranego podczas konferencji Demo07, na którym zobaczyć można jak działa Scenecaster. Zobacz film: Scenecaster - Twoja własna przestrzeń 3D