Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Sąd w Katowicach: można sprzedawać leki przez sieć

Apteki mogę sprzedawać przez internet leki bez recepty, orzekł Sąd Okręgowy w Katowicach.

Katowicki sąd oddalił wniosek Śląskiej Izby Aptekarskiej przeciwko spółce Selexim z Mysłowic, która prowadzi sprzedaż leków przez internet.

Izba aptekarzy pozwała spółkę Selexim, do której należy kilka śląskich aptek, zarzucając jej nieuczciwą konkurencję. Przedstawiciele Śląskiej Izby uważają, że używanie słowa "apteka" w sprzedaży przez internet jest bezprawne. Sąd uznał, że Selexim nie przekroczył prawa. Zgodnie z wyrokiem, Izba ma zwrócić tej spółce 1575 zł kosztów procesu.

Sąd w orzeczeniu powołał się na prawo Unii Europejskiej, które stanowi, że można prowadzić przez sieć sprzedaż leków. Obie strony uważają rozstrzygnięcie sporu za precedensowe. Wyrok jest nieprawomocny. Śląska Izba Aptekarska nie zgadza się z wyrokiem i rozważa apelację.

Sąd podkreślił, że Selexim ma koncesję na prowadzenie apteki i pod jej szyldem sprzedaje leki przez internet. Co prawda nazwa "apteka" jest zastrzeżona dla konkretnego miejsca, w którym sprzedaje się leki i udziela informacji. Jednak sprzedaż farmaceutyków przez internet jest tylko kolejnym kanałem dystrybucji, uznał katowicki sąd. Na stronie apteki dostępna jest też pomoc online farmaceutów, wyjaśniał w orzeczeniu sąd.

Informację podajemy za PAP.