Sąd OKiK: TP S.A. nie naruszyła interesów konsumenta

Sąd Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie zgodził się z argumentacją prezesa UOKiK, który w ubiegłym roku skierował pozew do sądu o uznanie za niedozwolone zmiany w umowie świadczenia przez TP S.A. usługi ISDN. Wyrok nie jest prawomocny - wskazuje Gazeta Prawna.

Przypomnijmy, że w sierpniu ubiegłego roku użytkownicy cyfrowej linii ISDN zostali poinformowani przez TP S.A. o zmianach w cenniku świadczenia usługi. Klienci operatora nie mieli możliwości zachowania wysokości płaconego abonamentu - telecom zmuszał ich do wybrania jednej z nowych, droższych opcji płatniczych za usługę (więcej o szczegółach sprawy w artykułach "W kleszczach promocji TP S.A." oraz "Nowa promocja TPSA - ciąg dalszy sporu").

Sprawę skierowano do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Prezes UOKiK przesłał do sądu pozew o uznanie za niedozwolone postanowienia zawartego w Umowie o świadczenie usługi linia cyfrowa ISDN TP przez TP S.A., zgodnie z którym zmiana wysokości opłat w cenniku nie stanowi zmiany treści umowy. Prezes UOKiK w uzasadnieniu podkreślił, że takim zapisem w umowie spółka zagwarantowała sobie nieograniczone prawo do podnoszenia ceny usługi, bez zapewnienia użytkownikowi w umowie prawa odstąpienia od umowy. Tymczasem wprowadzenie nowej taryfy lub produktu stanowi de facto zmianę zasad świadczenia usług w ramach obowiązujących umów.

Sąd nie przyjął argumentacji prezesa UOKiK. Uznał, że nie doszło ani do naruszenia dobrych obyczajów, ani do rażącego naruszenia interesów konsumenta.

Wyrok nie jest jeszcze pawomocny.

Rozpatrzenie sprawy zmian w umowie świadczenia usługi przez TP S.A. zajęło rok czasu.