Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Sąd Najwyższy nie wysłucha RIAA

Przedstawiciele amerykańskiego Sądu Najwyższego poinformowali, że nie będzie on rozpatrywał apelacji, złożonej przez stowarzyszenie RIAA. Apelacja dotyczyła zasad ujawniania tożsamości osób korzystających z sieci P2P.

Stowarzyszenie RIAA (Recording Industry Association of America) próbowało kwestionować werdykt sądu niższej instancji, który nie zgodził się na nakazanie operatorom internetowym ujawniania RIAA nazwisk internautów, podejrzanych o nielegalne kopiowanie plików za pośrednictwem sieci P2P (sprawa RIAA przeciwko Verizon Internet Services).

Decyzja Sądu Najwyższego, który po prostu odmówił rozpatrzenia kolejnej apelacji (wcześniej zarówno RIAA, jak i Verizon odwoływały się od wyroków sądów niższej instancji), oznacza, że przedstawiciele RIAA, chcąc uzyskać dane personalne internauty, podejrzanego o naruszanie praw autorskich, będą musieli przedstawić operatorowi internetowemu anonimowy pozew przeciwko danej osobie, a nie tylko jednostronicowe "żądanie ujawnienia tożsamości".