Sąd Najwyższy nie wysłucha RIAA

Przedstawiciele amerykańskiego Sądu Najwyższego poinformowali, że nie będzie on rozpatrywał apelacji, złożonej przez stowarzyszenie RIAA. Apelacja dotyczyła zasad ujawniania tożsamości osób korzystających z sieci P2P.

Stowarzyszenie RIAA (Recording Industry Association of America) próbowało kwestionować werdykt sądu niższej instancji, który nie zgodził się na nakazanie operatorom internetowym ujawniania RIAA nazwisk internautów, podejrzanych o nielegalne kopiowanie plików za pośrednictwem sieci P2P (sprawa RIAA przeciwko Verizon Internet Services).

Decyzja Sądu Najwyższego, który po prostu odmówił rozpatrzenia kolejnej apelacji (wcześniej zarówno RIAA, jak i Verizon odwoływały się od wyroków sądów niższej instancji), oznacza, że przedstawiciele RIAA, chcąc uzyskać dane personalne internauty, podejrzanego o naruszanie praw autorskich, będą musieli przedstawić operatorowi internetowemu anonimowy pozew przeciwko danej osobie, a nie tylko jednostronicowe "żądanie ujawnienia tożsamości".