Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

SUPERMEDIA Interactive dla GPW

SUPERMEDIA Interactive opracowała serwis internetowy promujący międzynarodową imprezę sportową dla pracowników instytucji finansowych. Projekt powstał na zlecenie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie - tegorocznego gospodarza zawodów.

16sportstournament2009.eu promuje 16 CEE Capital Market Sports Tournament - imprezę skierowaną do giełd i innych podmiotów rynku kapitałowego z regionu Europy Środkowo - Wschodniej.

Serwis ma charakter informacyjno-wizerunkowy. Został opracowany w języku angielskim. Osoby zainteresowane uczestnictwem w zawodach znajdą w nim program imprezy, regulaminy poszczególnych dyscyplin sportowych oraz informacje organizacyjne (zakwaterowanie, transport, opłaty). W serwisie krótko przedstawiona jest historia zawodów - można sprawdzić, które kraje organizowały poprzednie edycje i odwiedzić galerię zdjęć z ostatnich imprez.

SUPERMEDIA Interactive dla GPW

Strona został zrealizowany w ramach współpracy SUPERMEDIA Interactive z GPW. Do tej pory SMI zrealizowało dla GPW serwisy: WSE International, New Connect i model serwisu relacji inwestorskich.