Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

SP: wdrożenie w NBP

Ster-Projekt zawarł z Narodowym Bankiem Polskim umowę na rozbudowę systemu archiwizacji poczty elektronicznej oraz systemu do wykonywania kopii zapasowych.

Wartość kontraktu przekracza 8,5 mln zł. To kolejny projekt realizowany przez Ster-Projekt dla NBP. W ubiegłym roku strony zawarły umowę m.in. na dostawę oprogramowania Microsoftu o wartości 4,15 mln zł.