SMS-owa administracja

Comp SMS Management System to nowe rozwiązanie umożliwiające monitorowanie i kontrolę pracy urządzeń sieciowych za pomocą SMS-ów.

Nowatorskie rozwiązanie SMS Management System (C-SMS), zaproponowane przez spółkę COMP, umożliwia administratorom serwerów i urządzeń sieciowych ich bieżący monitoring oraz kontrolę pracy. System dostarcza informacje o nieprawidłowościach działania urządzeń poprzez powiadamianie administratorów za pomocą krótkich wiadomości tekstowych SMS.

Aplikacja ta działa także "w drugą stronę". Administrator wysyła SMS pod właściwy numer, który dokonuje identyfikacji użytkownika, a następnie wykonuje na serwerze odpowiednią, skojarzoną z komunikatem SMS komendę. Jej rezultat jest z powrotem przesyłany do nadawcy komunikatu SMS.

C-SMS to pakiet oprogramowania, którego jądrem jest moduł Message Router (MR) - system zarządzania informacją o zdarzeniach oraz monitorowania zasobów. Informacje spływają do MR, a ten przetwarza je i udostępnia jedną z dróg, np. poprzez sieci komórkowe SMS, NetBIOS broadcast, e-mail czy eksportuje do systemu bazodanowego.