SAM dla Hogi

Zarząd spółki poinformował, że Hoga.pl uzyskała od Microsoft certyfikat Software Asset Management. Certyfikat pozwala spółce na przeprowadzanie audytów informatycznych.

Nadany certyfikat jest ważny do końca 2004 r. W styczniu br. Hoga.pl SA otrzymała tytuł Microsoft Certified Gold Partner na rok 2004 w kategorii Integrated E-Business Solutions. W I kwartale 2004 r. Hoga uzyskała przychody ze sprzedaży netto w wysokości 4,04 mln zł, co w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego stanowi wzrost o 132,8 proc. Spółka zamknęła I kwartał 2004 r. stratą netto wynoszącą 176 tys. zł, co oznacza jej spadek w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 53,3 proc. Zarząd prognozuje dodatni wynik finansowy w drugiej połowie br.