Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Rzeź wznowiona

Znowu zaczęło się ostre cięcie technologicznych miejsc pracy - stwierdza nowy raport firmy Challenger, Gray & Christmas poświęcony amerykańskiemu rynkowi pracy w nowych technologiach. W Q3'04 znikło ich o 60% więcej niż w Q2'04.

W III kwartale ogłoszono obcięcie w amerykańskim sektorze technologicznym w sumie 54,7 tys. miejsc pracy, o 60% więcej niż w II kwartale br. i o 14% więcej niż przed rokiem. Do sektora technologicznego Challenger zalicza firmy komputerowe, elektroniczne, telekomunikacyjne i e-commerce. Firma swoje statystyki oparła oficjalnych informacjach publikowanych przez firmy, część cięć dotyczyć może więc także miejsc w oddziałach poza USA.

Cięcia te zdaniem analityków spowodowane są w głównej mierze kłopotami cenowymi w sektorze. Firmy technologiczne nie posiadają tzw. pricing power:

pomimo, że popyt rośnie, większość producentów i usługodawców IT nadal traci na każdej sprzedanej jednostce produktu. Muszą zatem ciąć koszty aby utrzymać "zdrową" marżę zysku.

Według raportu Challengera, w br. firmy high-tech w USA ogłosiły (do 30 września) w sumie cięcia 118,4 tys. miejsc pracy, co stanowi 16% miejsc pracy zredukowanych w br. w całej amerykańskiej gospodarce (724 tys.). 56% cięć w III kwartale dokonało się w firmach komputerowych - u producentów i dystrybutorów sprzętu, oprogramowania, części i peryferiów oraz serwisach komputerowych.

Raport odnotowuje także sprzeczne informacje jakie dochodzą z rynku. Firmy oferujące usługi technologiczne, jak IBM czy BearingPoint zatrudniają w Stanach, rozglądają się jednak za pracownikami, którzy łączą zdolności technologiczne z biznesowymi. Z kolei według Departamentu pracy zatrudnienie w projektowaniu systemów komputerowych oraz usługach związanych z nimi osiągnęło 1,14 mln we wrześniu br., o 32,7 tys. więcej niż we wrześniu 2003. Zaś Meta Group ocenia, że płace dla pracowników IT wzrosną w ciągu najbliższych 3 lat o 15%.