Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Rząd będzie musiał pójść na dalsze ustępstwa w przetargu na UMTS?

W Polsce zostaną przyznane 3 lub 4 licencje, twierdzą analitycy Merryl Lynch.

Analitycy tego banku inwestycyjnego uważają, że polski rząd „prawie na pewno” będzie musiał zredukować ilość koncesji na UMTS. W przeciwnym bowiem razie grożą kolejne rezygnacje operatorów. Gdyby zaś przetarg nie doszedł do skutku, lub znacząco zmniejszyły się środki uzyskane w jego wyniku, rząd stanąłby przed koniecznością zdobycia na rynkach finansowych do 7 miliardów złotych. W przeciwnym razie nie uda się zrealizować założeń budżetowych. Uzyskanie tak wysokiego kredytu i wzrost zadłużenia publicznego może bardzo negatywnie wpłynąć na polski rynek finansowy. Mogłoby to doprowadzić do dalszego osłabienia, i tak nie najmocniejszej, złotówki.