Rynek wart ponad 1,5 mld złotych

Wartość sprzedaży usług transmisji danych i stałego dostępu do Internetu wyniosła w Polsce w minionym roku według wstępnych danych 1688 mln zł.

W porównaniu do roku 2001 wartość ta wzrosła o 49% - szacuje Instytut Rynku Elektronicznego <http://www.ire.pl> . Jednocześnie rynek ten jest jednym z najsłabiej zdominowanych przez TP SA segmentów rynku telekomunikacyjnego i wykazuje (czy dzięki temu?) największą dynamikę wzrostu - 50% w roku 2001 (wartość sprzedaży 1135 mln zł) i szacunkowe 49% w roku minionym.

Dynamiczny wzrost rynku jest zdaniem analityków z IRE powodowany wzrastającym popytem na powszechny dostęp do Internetu oraz zapotrzebowaniem na wirtualne sieci korporacyjne. Na wzrost rynku znaczący wpływ ma także wpływ fakt, że zalicza się doń krótkie wiadomości tekstowe SMS, których popularność bardzo szybko rośnie. Prognoza IRE na 2003 rok zakłada wzrost wartości rynku również o ok. 50%, przy jednoczesnym wzroście procentowego udziału SMS-ów w jego strukturze.

Nadal jednak najbardziej popularną w Polsce formą dostępu do Internetu pozostaje "wdzwaniany" dostęp dial-up. Tutaj dominuje TP SA. Według szacunków IRE na koniec pierwszej połowy 2002 roku operator dominujący posiadał bezpośrednio około 80% udział w tym rynku, nie licząc udziału pośredniego wynikającego z opłat od innych operatorów i ISP, świadczących usługi dostępu wdzwanianego poprzez numery dostępowe 020... i inne.

Zdaniem analityków z IRE wartość rynku dial-up w 2002 r. była jeszcze prawie dwukrotnie wyższa niż rynku stałego dostępu. W najbliższym czasie proporcje te będą jednak ulegać zmianie na korzyść szerokopasmowego dostępu stałego.