Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Rynek serwerów: coraz mniejsza strata

Dane IDC na temat rynku serwerów w III kw. br. wskazują na nieznaczną poprawę sytuacji - po raz pierwszy od dwóch lat spadek w porównaniu z wynikami ubiegłorocznymi był niższy.

Najnowsze dane IDC na temat wyników na rynku serwerowym wskazują na symptomy poprawy; poziom przychodów został utrzymany na poziomie z II kwartału br. Przychody wyniosły w sumie 10,6 mld USD, o 5,6% mniej niż w analogicznym okresie roku ub. To od dwóch lat najmniejszy spadek w porównaniach wyników kwartalnych rok do roku. W segmencie serwerów o cenie poniżej 100 tys. USD zaobserwowano nawet wzrost w wysokości 5%. Analitycy IDC spodziewają się dalszego zmniejszania różnicy wielkości przychodów w obecnym kwartale.

Liderem całego rynku pozostaje IBM z 29,8-proc. udziałem, a jedynym dostawcą serwerów w pierwszej piątce największych, który odnotował wzrost przychodów był Dell (7,5-proc. wzrost).

Największy udział w segmencie serwerów uniksowych miało z kolei HP (32,9%), co pozwoliło firmie zepchnąć na drugą pozycję Sun Microsystems (30,4%). Według analityków IDC, walka o przywództwo w tym segmencie rynku jeszcze się jednak nie zakończyła i może trwać przez kilka miesięcy. Generalnie jednak segment uniksowy stracił w porównaniu z rokiem ub. 10 punktów proc. udziału w rynku.

Serwery linuksowe i windowsowe z wolna zwiększają swój udział w rynku, przy czym udział tych pierwszych wzrósł w porównaniu z rokiem ub. o 26,7%, podczas gdy windowsowych - o 3,2%. Oba typy serwerów korzystają w głównej mierze z ekspansji architektury SIAS (Standard Intel Architecture Server), która w stosunku do ub. roku powiększyła swój udział w rynku o 3 punkty proc., do 40%. Największe wzrosty względem ub. roku w sprzedaży maszyn opartych na tej architekturze odnotowały IBM i Dell (odpowiednio 27% i 8% w porównaniu z rokiem ub.). Największy udział w rynku SIAS utrzymało HP (32,8%) przed Dellem (21,9%).