Rynek serwerów: coraz mniejsza strata

Dane IDC na temat rynku serwerów w III kw. br. wskazują na nieznaczną poprawę sytuacji - po raz pierwszy od dwóch lat spadek w porównaniu z wynikami ubiegłorocznymi był niższy.

Najnowsze dane IDC na temat wyników na rynku serwerowym wskazują na symptomy poprawy; poziom przychodów został utrzymany na poziomie z II kwartału br. Przychody wyniosły w sumie 10,6 mld USD, o 5,6% mniej niż w analogicznym okresie roku ub. To od dwóch lat najmniejszy spadek w porównaniach wyników kwartalnych rok do roku. W segmencie serwerów o cenie poniżej 100 tys. USD zaobserwowano nawet wzrost w wysokości 5%. Analitycy IDC spodziewają się dalszego zmniejszania różnicy wielkości przychodów w obecnym kwartale.

Liderem całego rynku pozostaje IBM z 29,8-proc. udziałem, a jedynym dostawcą serwerów w pierwszej piątce największych, który odnotował wzrost przychodów był Dell (7,5-proc. wzrost).

Największy udział w segmencie serwerów uniksowych miało z kolei HP (32,9%), co pozwoliło firmie zepchnąć na drugą pozycję Sun Microsystems (30,4%). Według analityków IDC, walka o przywództwo w tym segmencie rynku jeszcze się jednak nie zakończyła i może trwać przez kilka miesięcy. Generalnie jednak segment uniksowy stracił w porównaniu z rokiem ub. 10 punktów proc. udziału w rynku.

Serwery linuksowe i windowsowe z wolna zwiększają swój udział w rynku, przy czym udział tych pierwszych wzrósł w porównaniu z rokiem ub. o 26,7%, podczas gdy windowsowych - o 3,2%. Oba typy serwerów korzystają w głównej mierze z ekspansji architektury SIAS (Standard Intel Architecture Server), która w stosunku do ub. roku powiększyła swój udział w rynku o 3 punkty proc., do 40%. Największe wzrosty względem ub. roku w sprzedaży maszyn opartych na tej architekturze odnotowały IBM i Dell (odpowiednio 27% i 8% w porównaniu z rokiem ub.). Największy udział w rynku SIAS utrzymało HP (32,8%) przed Dellem (21,9%).