Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Rynek gotowy na MMS

Połowa osób pytanych o oczekiwaną poprawę funkcjonalności usług przesyłania wiadomości uważa, że powinna ona obejmować możliwość przesyłania fotografii, filmów wideo, teledysków i rozbudowanych wiadomości tekstowych.

HPI Research Group ankietowało 12 tys. osób z sześciu krajów: Wielkiej Brytanii, Niemiec, Włoch, USA, Brazylii i Singapuru. Badanie trwało od marca do kwietnia br. i wykazało, jak napisano w raporcie, „znaczną chłonność i podatność tych rynków na usługi typu MMS”. Ta gotowość wynika z faktu, że urządzenia mobilne służące do przekazywania wiadomości zadomowiły się na dobre, a ich użytkownicy przyzwyczaili się już do tego sposobu przekazywania informacji.

Najwięcej badanych przyznało, że od nowych sposobów przesyłania wiadomości oczekuje przede wszystkim poprawy funkcjonalności. 25% było zdania, że sposób wprowadzania tekstu wiadomości do urządzenia mobilnego powinien być usprawniony. Ponad połowa ankietowanych zaś uważa, że powinno być możliwe przysyłanie wiadomości wizualnych: fotografii, filmów wideo, klipów muzycznych, a przynajmniej rozbudowanych informacji tekstowych.

Z badania wynika, że użytkownicy najczęściej wykorzystują do przesyłania wiadomości takie urządzenia mobilne, jak telefon komórkowy i komputer osobisty. Do mobilnych usług najwięcej osób ma dostęp w USA (81 proc. badanych). Prawie połowa badanych korzysta z usług przesyłania wiadomości posługując się przy tym różnymi urządzeniami. Ok. 25% posługuje się w tym celu telefonem komórkowym. W grupie badanych w wieku od 16 do 45 lat 86 % osób przesyła wiadomości, a 77% robi to za pomocą telefonów komórkowych.

Technologie drugiej generacji (2G) umożliwiły wprowadzenie i rozwój usług tekstowych typu SMS. Szacuje się, że obecni użytkownicy SMS-ów z łatwością przestawią się na zaawansowane usługi oparte na technologii trzeciej generacji (3G) – MMS-y (Multimedia Message Service). Usługi MMS pozwalają na przesłanie oprócz tekstu, także grafiki, zdjęć, filmów i animacji.