Rynek afiliacyjny w 2008 r. warty 50 mln zł

Rynek marketingu internetowego w modelu "płać za sukces" urósł w zeszłym roku o 30%, by osiągnąć wartość 50 mln zł - wynika z estymacji firmy Zanox. Wg prognoz rok 2009 ma być równie dobry. Zanox opracował strategię ekspansji na rynki Europy Centralnej i Wschodniej, w realizacji której Polska ma odegrać rolę kluczową.

Działająca na rynkach ponad 200 krajów, specjalizująca się w marketingu internetowych w modelu "płać za sukces" firma zanox szacuje, że wartość rynku afiliacyjnego w Polsce wyniosła w ubiegłym roku 50 mln zł. W porównaniu do roku ubiegłego odnotowano wzrost wydatków na tę formę reklamy o 30%.

W trakcie kryzysu firmy poszukują skutecznego narzędzia promocji i pozyskiwania nowych klientów. Wzrost zainteresowania wśród reklamodawców korzystnym dla nich modelem rozliczania kampanii w internecie "płać tylko za sukces" będzie kontynuowany w roku bieżącym - brzmią prognozy ekspertów zanox.

Polski oddział firmy zanox, którego biuro otwarto w lutym zeszłego roku, zwiększył w 2008 roku przychód o ponad 35% w stosunku do planów. W związku z dobrymi wynikami zarząd firmy przyjął strategię ekspansji na wszystkie rynki Europy Centralnej i Wschodniej m.in. w Rosji, krajach Nadbałtyckich, Węgrzech, Rumunii oraz Bułgarii.

W związku z obraną strategią stworzona została nowa struktura organizacyjna firmy w regionie, na której czele stanął Amerykanin na stałe mieszkający w Niemczech - Gregory Binsfeld (jako dyrektor regionu Europy Centralnej i Wschodniej, a jego prawą ręką został Polak - Maciej Wyszyński, który będzie pełnił funkcję Executive Sales Director. Zarząd zanox przyznał nowy budżet na rozwój struktury w regionie ECiW, a Polska ma się stać jego centralnym punktem (oddział zatrudnić ma nowych pracowników).

Wśród najważniejszych graczy oferujących na rynku polskim usługi marketingu w modelu "płać za sukces" oprócz firmy zanox wymienić należy: TradeDoubler, Afilo, Novem, Online Media Group (Internet Group), oraz powołaną niedawno przez Grupę K2 Internet spółkę System3.