Ruszył portal NBP

Narodowy Bank Polski uruchomił zapowiadany od przeszło roku Portal Edukacji Ekonomicznej. Ma on być źródłem przystępnej wiedzy o ekonomii i stanowić narzędzie wyrównywania szans edukacyjnych. NBPortal adresowany jest w głównej mierze do uczniów i nauczycieli. Uruchomienie portalu jest jednym z projektów szerszego programu edukacji ekonomicznej wpisanego obecnie w misję NBP.

Portal podzielono na kilka głównych bloków tematycznych. Znajdziemy tu bieżące informacje gospodarcze, różnego rodzaju tematyczne kursy e-learningowe, porady i prezentacje. Jest też słownik ekonomiczny PWN i forum użytkowników. Zawartość portalu tworzą zasoby skierowane do różnych grup odbiorców – w serwisie zamieszczono więc zarówno gry edukacyjne, porady „Jak założyć konto w banku”, „Jak zarządzać domowym budżetem” oraz nieco „poważniejsze” opracowania np. o historii inflacji, bilansie płatniczym Polski czy wyzwaniach związanych z integracją z UE. Charakter informacji nie pozostawia wątpliwości – nie jest to specjalistyczny serwis finansowy lecz platforma edukacyjna.

Twórcy portalu postarali się o wyraźne wyróżnienie treści przeznaczonych dla uczniów, studentów oraz nauczycieli. Niektóre sekcje serwisu wymagają rejestracji. Proces rejestracji jest bardzo łatwy. Wystarczy podać login i adres email, a hasło dostępowe zostanie przesłane pocztą elektroniczną.

Skąd biorą treści?

„Obsługą i dostarczaniem bieżących informacji zajmuje się dwunastoosobowa redakcja portalu. Część materiałów pozyskujemy od pracowników banku. Treści bezpłatnie dostarczają nam ponadto współpracujące instytucje i organizacje, a część opracowań zamawiamy na zewnątrz. NBPortal funkcjonuje testowo już od listopada 2003 r. Dotychczas serwis reklamowany był głównie pośród placówek edukacyjnych. Dzisiaj miał miejsce oficjalny start portalu, rusza też szersza kompania reklamowa. Według naszych szacunków z NBPortal skorzystało już 30 tys. osób. Spodziewamy się, że do końca roku liczba ta wzrośnie do pół miliona„ – mówi Filip Wojciechowski, szef projektu w NBP.

Część zasobów portalu dostępna jest na dystrybuowanej przez NBP płytce CD. Korzystanie z krążka wydaje się mniej wygodne niż z wersji sieciowej, ale materiały na CD mają ten sam walor edukacyjny. Płytka eliminuje jednakże konieczność pobierania na dysk „ciężkich” materiałów multimedialnych.

Przygotowane przez NBP płyty CD będą dystrybuowane wraz z prasą. Do zainteresowanych trafiło na razie ok. 70 tys. krążków. NBP w ramach planowanych kampanii chce rozprowadzić jeszcze 2 mln CD.

Jakie koszty?

NBPortal na mocy umowy zawartej w ubiegłym roku zbudowały ComArch i Interia. W jej ramach krakowska firma zajmie się utrzymaniem i hostingiem serwisu do końca br. Na projekt przeznaczono 7,1 mln zł. Dotychczas wykorzystano nieco ponad 3 mln zł. Jeszcze w tym roku przeprowadzone ma zostać nowe postępowanie przetargowe związane z rozbudową portalu.