Rusza kampania przeciw nadużywaniu internetu przez dzieci i młodzież

W Polsce z sieci korzysta 98% dzieci w wieku 9-16 lat, z czego większość codziennie lub prawie codziennie. Tymczasem nadmierne korzystanie z internetu może powodować gorsze wyniki w nauce, problemy z koncentracją, pogorszenie relacji ze znajomymi oraz wiele innych problemów.

Prawie 20% polskich nastolatków deklaruje niedojadanie lub niedosypianie z powodu korzystania z sieci. Ponad 30% przyznaje, że źle się czuje bez dostępu do internetu a 35% że przez intensywne korzystanie z sieci ucierpiały ich relacje z rodziną lub przyjaciółmi. Oprócz problemów natury fizycznej - takich jak zły wpływ na wzrok, zaniedbanie ruchu czy niewyspanie - internet niesie też ryzyko uzależnienia od silnych emocji, jakie niosą ze sobą gry internetowe.

W ramach programu Komisji Europejskiej Safer Internet rusza program "W którym świecie żyjesz". Realizowany jest przez Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI), w skład którego wchodzą Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK) - instytut badawczy oraz Fundacja Dzieci Niczyje. Głównym przekazem kampanii jest hasło "Ci, którzy żyją w wirtualnym świecie, tracą prawdziwe życie". W kampanii podkreślana będzie rola rodziców, których zadaniem jest ustalenie z dzieckiem i egzekwowanie reguł korzystania z internetu oraz kontrolowania, co dziecko w nim robi. Omówiona zostanie także rola szkoły jako miejsca profilaktyki przeciw uzależnieniu od sieci.

W ramach kampaniistworzone zostały reklamy telewizyjne i radiowe, które mają nagłośnić problem oraz stworzono bezpłatny telefon zaufania dla ludzi, którzy zetknęli się z nadużywaniem internetu przez dzieci i młodzież.

Wszystkie materiały wykorzystywane w kampanii są dostępne na stronie www.saferinternet.pl.