Rośnie poparcie dla UE

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez CBOS, w marcu br. wzrosło poparcie dla przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

W marcowej edycji ankiety Centrum Badania Opinii Społecznej 62% respondentów stanowili zwolennicy integracji europejskiej (wobec 60% w lutym br.), a 29% - jej przeciwnicy (wobec 31% miesiąc wcześniej).

Zwolennikami członkostwa Polski w UE są najczęściej osoby z wyższym wykształceniem, ludzie młodzi, mieszkańcy dużych miast.

Z badań wynika, że Polacy opowiadają się za modelem integracji, w którym możliwe byłoby zachowanie jak największej niezależności przez kraje członkowskie (63% respondentów). Zaś zdaniem co piątego ankietowanego UE powinna działać na zasadzie państwa federalnego.