Rosną płace sprzedawców

Amerykański miesięcznik Sales and Marketing Management przeprowadził wraz z firmą badawczą Equation Research ankietę wśród sprzedawców i marketingowców dotyczącą ich wynagrodzeń.

W badanej grupie rośnie optymizm i przekonanie o lepszej kondycji gospodarczej ich przedsiębiorstw. Wśród 3 tys. respondentów, niemal 73% uważa, że ich firmy mają wyższe przychody, 75% - wyższą sprzedaż, choć większość z tych wzrostów jest raczej skromna. Jednak oznacza odnowioną nadzieję na wzrost. Menedżerowie wykonali więcej zadań, dysponując zazwyczaj tą samą liczbą pracowników. Działanie więc naprawdę się opłaca, a 62% zespołów sprzedawców może pochwalić się wzrostem wynagrodzeń. 45% dostało wyższe premie niż przed rokiem, zaś 71% spodziewa się podwyżki całkowitego wynagrodzenia w 2005 roku.

Przeciętne wynagrodzenie amerykańskiego sprzedawcy na stanowisku kierowniczym w 2004 roku wyniosło niecałe 146 tys. USD (jego pensja podstawowa - 97 tys. USD, a premia i prowizje - 49 tys.). Natomiast przeciętny pracownik działu sprzedaży w 2004 roku zarobił w USA 110 tys. USD, z czego jego pensja podstawowa wyniosła 70,5 tys., a premia i prowizje - 39,5 tys. USD.