Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Rosną płace sprzedawców

Amerykański miesięcznik Sales and Marketing Management przeprowadził wraz z firmą badawczą Equation Research ankietę wśród sprzedawców i marketingowców dotyczącą ich wynagrodzeń.

W badanej grupie rośnie optymizm i przekonanie o lepszej kondycji gospodarczej ich przedsiębiorstw. Wśród 3 tys. respondentów, niemal 73% uważa, że ich firmy mają wyższe przychody, 75% - wyższą sprzedaż, choć większość z tych wzrostów jest raczej skromna. Jednak oznacza odnowioną nadzieję na wzrost. Menedżerowie wykonali więcej zadań, dysponując zazwyczaj tą samą liczbą pracowników. Działanie więc naprawdę się opłaca, a 62% zespołów sprzedawców może pochwalić się wzrostem wynagrodzeń. 45% dostało wyższe premie niż przed rokiem, zaś 71% spodziewa się podwyżki całkowitego wynagrodzenia w 2005 roku.

Przeciętne wynagrodzenie amerykańskiego sprzedawcy na stanowisku kierowniczym w 2004 roku wyniosło niecałe 146 tys. USD (jego pensja podstawowa - 97 tys. USD, a premia i prowizje - 49 tys.). Natomiast przeciętny pracownik działu sprzedaży w 2004 roku zarobił w USA 110 tys. USD, z czego jego pensja podstawowa wyniosła 70,5 tys., a premia i prowizje - 39,5 tys. USD.