Rok Onetu

Grupa Onet.pl SA w 2002 r. zanotowała 15 mln zł straty netto, zamykając rok przychodem w wysokości 127 mln zł.

Czwarty kwartał ub. r., po słabszym okresie wakacyjnym (lipiec-wrzesień) przyniósł wzrost przychodów spółki do 27,4 mln zł. Rekordowy dla grupy był I kw. kiedy to obrót Onetu przekroczył 53,7 mln zł. Grupa Onet.pl zamknęła cały 2002 r. stratą netto sięgającą 15 mln zł. W IV kw. spółce udało się poprawić nieco wynik operacyjny i ograniczyć stratę na tym poziomie do 726 tys. zł.

Grupę Onet.pl oprócz portalu Onet tworzy krakowska spółka DRQ świadcząca usługi integracyjne. Największe przychody w grupie generuje portal. Średnia miesięczna liczba jego odsłon przekroczyła ostatnio miliard. Według szacunków domu mediowego IDMnet wartość rynku reklamy internetowej w Polsce wzrosła w 2002 r. do 33 mln zł, a ok. 35% tego tortu „ukroił” właśnie Onet. Cześć przychodów firmy w 2002 r. pochodziła ze świadczenia usług dostępowych w partnerstwie z Energisem. Według danych firmy, do listopada ub. r. z usług OnetKonekt skorzystało 100 tys. osób. Sukces tego przedsięwzięcia zachęcił Onet do rozszerzenia oferty usług "telekomunikacyjnych". W połowie stycznia br. spółka Onet.pl uzyskała od URTiP zezwolenie na prowadzenie działalności jako operator wirtualnej sieci komórkowej. Jak dotychczas żadna z planujących takie usługi firm nie nawiązała współpracy z operatorami komórkowymi i nie przedstawiła konkretnej oferty rynkowej.

Problemem dla grupy pozostaje obecnie sprawa odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe wynikające z umowy o podziale spółki . Urząd Skarbowy w Nowym Sączu stwierdził bowiem, że styczniowa decyzja dotycząca umorzenia tych zaległości, oznacza „uwolnienie spółki Optimus od odpowiedzialności za zaległości podatkowe Grupy Onet.pl SA, ale nie prowadzi do wygaśnięcia samego zobowiązania podatkowego”. Gra toczy się o ponad 27 mln zł.