Rekordowe przychody Home.pl

Wartość sprzedaży home.pl w pierwszym półroczu 2005 r. wyniosła 6,3 mln zł a zysk brutto 1,7 mln zł. Firma prognozuje, że w drugim półroczu br. sprzedaż usług wzrośnie o ponad 45 % a całoroczne przychody przekroczą 14 mln zł.

W ubiegłym roku wartość sprzedaży usług home.pl wyniosła 9,85 mln zł a zysk brutto 3,20 mln zł. Wysoką dynamikę wzrostu przychodów Home.pl utrzymuje dzięki sprzedaży serwerów wirtualnych oraz usług rejestracji i utrzymania domen internetowych dla nowych klientów.

W pierwszym kwartale br. zysk brutto home.pl wyniósł 0,8 mln zł, co stanowiło o 20% spadku w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Za pierwsze półrocze zysk brutto wyniósł już 1,7 mln zł. Oznacza to poprawę wskaźnika o 2,5% w stosunku do analogicznego okresu w poprzednim roku.

Na wysokość zysku brutto w pierwszym półroczu wpłynęły koszty związane z poszerzeniem oferty usługowej oraz inwestycjami w rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej. Firma wprowadziła do sprzedaży serwery dedykowane oraz prowadziła prace przygotowawcze związane z uruchomieniem usługi serwera wirtualnego dla małych firm, która ruszyła 1 sierpnia pod nazwą Business Starter. Usługa umożliwia małym firmom wykorzystać internet jako medium komunikacyjne i promocyjne. Roczny abonament usługi wynosi 300 zł netto.

Na koniec I kwartału br. spółka obsługiwała ponad 11 tys. serwerów wirtualnych oraz 130 tys. kont poczty elektronicznej. Obecnie utrzymuje około 15 tys. serwerów wirtualnych typu Business Server i Business Server PRO. Firma liczy, że wprowadzenie do oferty usługi Business Starter pozwoli zwiększyć do ponad 20 tys. liczbę utrzymywanych serwerów wirtualnych do końca 2005 roku.

Firma obsługuje obecnie około 85 tys. klientów.