Rekordowa kara dla TP S.A.

Jak dowiedział się dziennik Rzeczpospolita, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta nałożył na Telekomunikację Polską karę w wysokości 75 mln zł za praktyki ograniczające konkurencję.

Kara jest wynikiem skargi operatorów usług internetowych sprzed trzech lat na wysokie stawki za bezpośrednie podłączenie do sieci internetowej, jakie kazała płacić operatorom Telekomunikacja Polska - informuje dziennik "Rz". Według polskich dostawców Internetu TP S.A. chciała w ten sposób zmusić ich do zawierania umów bezpośrednich. Telekomunikacja tłumaczyła się z kolei "koniecznością zapewnienia jakości ruchu w sieci telekomunikacyjnej" i opłatami jakie ponosiła za zwiększony ruch przez łącza zagranicznych operatorów.

Z nieoficjalnych informacji wynika, że Telekomunikacja Polska zaprzestała takich praktyk, kiedy ceny hurtowych usług internetowych zmieniły się i nie było to opłacalne.