Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Rekordowa kara dla TP S.A.

Jak dowiedział się dziennik Rzeczpospolita, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta nałożył na Telekomunikację Polską karę w wysokości 75 mln zł za praktyki ograniczające konkurencję.

Kara jest wynikiem skargi operatorów usług internetowych sprzed trzech lat na wysokie stawki za bezpośrednie podłączenie do sieci internetowej, jakie kazała płacić operatorom Telekomunikacja Polska - informuje dziennik "Rz". Według polskich dostawców Internetu TP S.A. chciała w ten sposób zmusić ich do zawierania umów bezpośrednich. Telekomunikacja tłumaczyła się z kolei "koniecznością zapewnienia jakości ruchu w sieci telekomunikacyjnej" i opłatami jakie ponosiła za zwiększony ruch przez łącza zagranicznych operatorów.

Z nieoficjalnych informacji wynika, że Telekomunikacja Polska zaprzestała takich praktyk, kiedy ceny hurtowych usług internetowych zmieniły się i nie było to opłacalne.