Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Reklama online dominuje rynek

Według PwC do roku 2018 możemy spodziewać się na świecie dominacji reklamy online, na którą wydatki przekroczą 194,5 mld USD.

Na świecie w pierwszej połowie roku 2014 zanotowano ponad 20 mld USD wydatków na reklamę internetową. W stosunku do roku 2013 nastąpił ponad 15-proc. wzrost dynamiki („IAB internet advertising revenue report 2014 first six-months results”, 2014). To wynik najlepszy od 11 lat, co dodatkowo potwierdza stale rosnący obrót.

Największy wzrost wydatków w pierwszej połowie 2014 r. zanotowano dla reklamy mobilnej. W stosunku do innych wyników to największy skok od lat. W 2014 r. liczba użytkowników urządzeń mobilnych przekroczyła 3,63 mld, co stanowiło 50% całkowitej populacji (We are social „Half The World Now Has A Mobile Phone”, 2014). Jeżeli trend się utrzyma, to możemy spodziewać, że z rokiem 2015 wydatki reklamy mobile zrównają się z reklamą Search.

Reklama online dominuje rynek

Obroty segmentów rynku reklamy

W Polsce ponad 44% populacji używa urządzeń mobilnych, a wydatki na reklamę mobilną przekroczyły 26 mln zł (IAB „The State of the Mobile World 2014”, 2014), co stanowi 1% całości wydatków na reklamę internetową. Urządzenia mobilne osiągnęły w pierwszej połowie 2014 r. ponad 28-proc. wzrost. To wynik potwierdzający w mniejszym stopniu zainteresowanie rozwiązaniami mobile niż za granicą. Może to otwierać furtkę dla potencjalnych organizacji chcących poszerzyć swój zasięg o nowe rozwiązania reklamowe.

Reklama online dominuje rynek

Trendy formatów reklamy internetowej 2006-2014

Niezmiennie największe wydatki wciąż płyną na reklamę search oraz display. Polski rynek zachowuje się bardzo podobnie do rynku zagranicznego. Zmiany płynące globalnie mają swoje odzwierciedlenie w inwestycjach, jednak największa strata pojawia się przy reklamie behawioralnej, co może źle rokować dla polskich organizacji.

Reklama online dominuje rynek

Reklama cyfrowa w Polsce (Badanie IAB/PWC „AdEx 2014’H1” 2014)

Twoja droga do Programmatic - pobierz raport 2015!

Dzięki programmatic można już realizować kampanie online o bardzo wysokiej skuteczności i niższym niż dotychczas koszcie. Pobierz raport "Twoja droga do programmatic" i dowiedz się na czym polega najnowszy trend w marketingu interaktywnym!

W raporcie przedstawiamy:

  • Wyniki badania Internet Standard w 128 organizacjach
  • Popularność programmatic marketing na świecie i w Polsce
  • Rolę platform i danych w świecie programmatic
  • Wizję trendów programmatic na 2015 rok

Twoja droga do Programmatic - pobierz raport 2015!