Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Reklama online - 3 kamienie milowe w 3 lata

Globalne wydatki na reklamę online rosną w tempie 24% rocznie i w 2008 roku wyniosą 44,6 mld USD, szacuje firma ZenithOptimedia. Udziały online w media-miksie wzrosną z tegorocznych 8,1% do 9,4% w przyszłym roku. W ciągu następnych trzech lat rynek reklamy online czekają trzy bardzo ważne wydarzenia, "kamienie milowe" jak piszą o nich w swoim raporcie specjaliści z ZenithOptimedia.

Pierwszy: już w przyszłym roku globalne wydatki na online mają przekroczyć kwoty wydawane na reklamę radiową.

Drugi: dwucyfrowy udział w media-miksie online ma osiągnąć na globalnym rynku już w 2009 r.

Trzeci: już w 2010 wydatki na online będą większe niż te na reklamę w magazynach. W tym samum roku online ma już stanowić 11,5% budżetów reklamowych.

Spośród analizowanych krajów online ma największy udział w w media-miksie w Wielkiej Brytanii, Danii, Norwegii i Szwecji, gdzie w tym roku będzie on wyższy niż 15%. W 2010 r. udziały reklamy online w torcie reklamowym, przekroczą w tych krajach 20%.

Całkowite wydatki reklamowe mają w przyszłym roku wynieść na całym świecie 486 mld USD, o 6,7% więcej niż w tym roku.

Źródło: PaidContent.org, AdAge