Reklama internetowa będzie się mieć dobrze - kolejny raport

Do 2012 roku wartość globalnego rynku mediów i rozrywki sięgnie 2,2 biliona USD, a prognozowany wzrost reklamy internetowej w skali światowej wyniesie 19,5%, czyniąc z reklamy internetowej najszybciej rozwijający się segment w najbliższych pięciu latach.

Reklama internetowa będzie się mieć dobrze - kolejny raport
Wg raportu "Global Entertainment and Media Outlook: 2008-2012", czynnikami dynamicznego wzrostu wartości globalnego rynku mediów i rozrywki w najbliższych pięciu latach jest ekspansja nowych technologii. Przede wszystkim wyraźny rozwój szerokopasmowego internetu, technologii mobilnych oraz branży kinowej: multipleksów, kina cyfrowego oraz telewizji o wysokiej rozdzielczości.

Wg raportu PricewaterhouseCoopers zapowiadana hossa globalnego rynku mediów i rozrywki warunkowana jest przede wszystkim dynamicznym rozwojem rynków wschodzących: Ameryki Łacińskiej oraz krajów EMEA (Europa, Bliski Wschód i Afryka) (patrz wykres), a także aktywnością tzw. pokolenia sieci (urodzonego w latach 1977-1997). Rynki wschodzące w przeciągu najbliższych latach wyprzedzać będą lub doganiać dotychczasowych liderów w zakresie nakładów na dostęp do internetu, wartości reklamy internetowej stacjonarnej i mobilnej, płatnej telewizji, reklamy telewizyjnej, rynku płatnej telewizji oraz gier komputerowych.

Reklama internetowa będzie się mieć dobrze - kolejny raport

Wartość rynków rozrywki i mediów w poszczególnych regionach w 2012 r.(w mld USD) i wzrost procentowy (CAGR) w okresie 2008-2012

Jak na tym tle prezentuje się przyszłość i kształt reklamy internetowej?

Wg raportu "Global Entertainment and Media Outlook: 2008-2012" w 2012 r. region EMEA przejmie od Stanów Zjednoczonych pozycję największego rynku regionalnego reklamy internetowej, rosnąc z 17 mld USD w 2007 r. do 46,2 mld USD, czyli 22,1% CAGR (Compound Annual Growth Rate - średnia roczna stopa wzrostu). W skali światowej prognozowany wzrost wyniesie 19,5%, czyniąc z reklamy internetowej najszybciej rozwijający się segment w najbliższych pięciu latach.

Specjaliści PricewaterhouseCoopers w swym raporcie podkreślają duże znaczenie rozwoju technologii mobilnych w reklamie. Do 2012 r. światowe przychody z tej formy reklamy wzrosną sześciokrotnie, do poziomu 16,4 mld USD. Rozwój będzie następował w tempie 44% CAGR, czyli znacznie szybciej niż będzie to miało miejsce w przypadku reklamy internetowej w technologii stacjonarnej.

Te prognozy zaprzeczają nieco przewidywaniom specjalistów z IDC, o których Internet Standard pisze tu, którzy przypomnijmy uważają, iż marketing mobilny w 2012 r. wyniesie tylko 1% tortu e-reklamy i upatrują rozwój reklamy internetowej przede wszystkim w video.

"Wartość polskiego rynku reklamy i mediów? Naszym zdaniem wzrost polskiego rynku mediów i rozrywki w okresie najbliższych pięciu lat wyniesie ponad 9% i osiągnie wartość 14 225 mln USD w 2012 r." - mówi Paweł Ożarowski, dyrektor w zespole ds. usług dla sektora rozrywki i mediów w PricewaterhouseCoopers.