Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Reklama graficzna pomaga tekstowej

Użytkownicy, którzy oglądają zarówno reklamy graficzne, jak i tekstowe tego samego reklamodawcy, cechują się o 22% wyższym współczynnikem konwersji, niż ci, którzy oglądają tylko reklamy tekstowe, wynika z raportu Atlas Institute.

Brano pod uwagę 11 reklamodawców. W badaniu obserwowano zachowanie 1,8 mln amerykańskich internautów w kwietniu 2006.

Zostali onie podzielenie na trzy grupy. Pierwsza, oglądała tylko reklamy graficzne. Druga, tylko reklamy tekstowe w wyszukiwarkach. Trzecia grupa, oglądała zarówno reklamy tekstowe jak i graficzne.

Użytkownicy, którym pokazywano tylko reklamy tekstowe, mieli trzy razy wyższy współczynnik konwersji od tych, którym pokazywano tylko reklamy graficzne. Z kolei ci, którym pokazywano obydwie formy reklamowe, mieli o 22% wyższy współczynnik konwersji, od osób oglądających reklamy tekstowe.

Reklama graficzna pomaga tekstowej

Ekspozycja reklamy graficznej i tekstowej tego samego reklamodawcy daje najwyższy współczynnik konwersji.

Średnio 44% użytkowników, którym eksponowane są reklamy tekstowe, ogląda również reklamy graficzne.

Zdaniem Atlas Institute, powinno się zwracać większą uwagą na efekt współdziałania reklamy graficznej i tekstowej.

CR (Conversion rate) - Współczynnik Konwersji.

Więcej: Atlas Digital Marketing Insight (ang.)