Reklama graficzna pomaga tekstowej

Użytkownicy, którzy oglądają zarówno reklamy graficzne, jak i tekstowe tego samego reklamodawcy, cechują się o 22% wyższym współczynnikem konwersji, niż ci, którzy oglądają tylko reklamy tekstowe, wynika z raportu Atlas Institute.

Brano pod uwagę 11 reklamodawców. W badaniu obserwowano zachowanie 1,8 mln amerykańskich internautów w kwietniu 2006.

Zostali onie podzielenie na trzy grupy. Pierwsza, oglądała tylko reklamy graficzne. Druga, tylko reklamy tekstowe w wyszukiwarkach. Trzecia grupa, oglądała zarówno reklamy tekstowe jak i graficzne.

Użytkownicy, którym pokazywano tylko reklamy tekstowe, mieli trzy razy wyższy współczynnik konwersji od tych, którym pokazywano tylko reklamy graficzne. Z kolei ci, którym pokazywano obydwie formy reklamowe, mieli o 22% wyższy współczynnik konwersji, od osób oglądających reklamy tekstowe.

Reklama graficzna pomaga tekstowej

Ekspozycja reklamy graficznej i tekstowej tego samego reklamodawcy daje najwyższy współczynnik konwersji.

Średnio 44% użytkowników, którym eksponowane są reklamy tekstowe, ogląda również reklamy graficzne.

Zdaniem Atlas Institute, powinno się zwracać większą uwagą na efekt współdziałania reklamy graficznej i tekstowej.

CR (Conversion rate) - Współczynnik Konwersji.

Więcej: Atlas Digital Marketing Insight (ang.)