Redefine ujawnia zasięg reklamowy

71 proc. internautów odwiedza serwisy należące do sieci reklamowej redAD.

redAD oferuje powierzchnię reklamową na serwisach, którymi zarządza Redefine, spółka założona przez Polsat, tworząca projekty internetowe na potrzeby telewizji, strony internetowe i kreacje reklamowe.

Spółka poinformowała po raz pierwszy o własnym zasięgu reklamowym. Serwisy należące do redAD docierają do 11 mln internautów miesięcznie, co stanowi 71% wszystkich polskich użytkowników internetu i daje redAD trzecią pozycję pod względem zasięgu za Adnetem, ARBOnetwork, a przed IDMnet.

Użytkownicy redAD generują miesięcznie 1,5 mld odsłon. (Dane pochodzą z wyników badań: gemiusTraffic, gemiusProfil, za lipiec 2008.)

Przestrzeń reklamowa redAD obejmuje blisko 100 tysięcy witryn. W skład redAD wchodzą serwisy zależne spółki Redefine takie jak Poszkole.pl, osemka.pl, FrazPC, Gery.pl oraz witryny uczestniczące w programie partnerskim, m.in. serwisy korzystające z bezpłatnych statystyk stat24. Reklamę sprzedawać będzie Polsat Media, w którym sprzedażą internetowej powierzchni reklamowej grupy, w tym redAD kieruje Rafał Karczewski.

Rozprawa o metodzie

Z analizy sierpniowych danych Megapanelu PBI/Gemius wynika, że weryfikowalny zasięg witryn należący do Redefine (Poszkole.pl, Osemka.pl, FrazPC, Gery.pl) wynosi ok. 4 mln internautów. Spółka nie ujawnia nazw pozostałych witryn budujących zasięg, dlatego zastanawiamy się skąd te 71%?

Chcąc wyjaśnić metodę liczenia tego imponującego zasięgu o wyjaśnienie zwróciliśmy się do Redefine. Odpowiedzi udzieliła Teresa Wierzbowska, szefowa działu marketingu i pr w Redefine:

"Ponieważ w danych Megapanel PBI/Gemius za lipiec 2008 nie ma jeszcze drzewka agregatów dla redAD, teraz mogliśmy odwołać się do wspólnych dla wszystkich podmiotów zasad obliczania zasięgu, z zastosowaniem metodologii Real Users. Dzięki temu dane przedstawione w zestawieniu są rzetelne i dają możliwość porównania zasięgu poszczególnych podmiotów. W przyszłości powstanie osobne drzewko agregatów umożliwiające w prosty sposób bieżące porównanie zasięgu."

O komentarz poprosiliśmy również przedstawicieli sieci reklamowych dla których redAD stanowi bezpośrednią konkurencję. Oto opinia Adama Siedleckiego, kierownika działu zakupów w sieci Ad.Net

"Jako Ad.Net jesteśmy zdania, że w pierwszej kolejności zaprezentowany dziś zasięg biura sprzedaży redAD powinnien zostać potwierdzony przez firmę Gemius. Każdego miesiąca Gemius publikuje dane o aktualnym zasięgu poszczególnych podmiotów internetowych, jak i grup podmiotów, jakimi są sieci reklamy. Ponadto wyniki Megapanel pełnią funkcję informacyjną. Rynek sam weryfikuje, czy zasięg biura sprzedaży lub konkretne produkty sprzedażowe mogą być realizowane w liczbach jakie podane są w ofercie. Uważam, że stosując się do standardów jakimi się posługujemy - wynik potwierdzony przez Gemius to wynik, jakim posługuje się branża."

Z tego zestawienia faktów wynika, że Redefine przy okazji przejęcia Stat24 "nabył" również zasięg tysięcy stron bezpłatnie korzystających ze statystyk Stat24 i na mocy pkt 11 rozdziału III Regulaminu świadczenia usług monitorowania witryny internetowej mówiącego, że "Podczas realizacji usługi, stat24 uprawniony jest do prowadzenia kampanii reklamowych na rzecz swoich zleceniodawców. Kampanie reklamowe prowadzone będą z wykorzystaniem dostępnych technik emisji kreacji reklamowych, z częstotliwością nie większą niż dwa (2) razy na dobę dla jednego (1) odwiedzającego obsługiwaną witrynę. Stat24 gwarantuje i ponosi pełną odpowiedzialność przewidzianą przepisami prawa za zgodność z prawem treści emitowanych reklam."

Jak się ma ten zapis regulaminu do deklaracji z 5 stycznia 2005 r. zamieszczonej na stronie stat.pl w której czytamy, że: "Stat.pl jako jedyna firma udostępnia statystyki bezpłatne, bez emisji reklam komercyjnych. Na witrynach internautów, korzystających ze statStandard, będą emitowane jedynie ankiety badawcze i reklamy charytatywne. Tym samym użytkownicy otrzymają wiarygodne dane oraz będą wspierać potrzebujących " (od red. we wrześniu 2006 r. Stat.pl zmienił nazwę na Stat24). Miesiąc temu Stat24 zmienił właściciela, czy wraz z tą zmianą doszło do modyfikacji regulaminu? Czy właściciele witryn zainteresowani bezpłatnym pomiarem popularności swych stron wiedzieli, że akceptując regulamin zostają włączeni do sieci Redefine?

Czy taki sposób liczenia zasiegu witryn nie budzi wątpliwości podmiotu odpowiedzialnego za badanie internetu? Czekamy na opinię PBI w tej sprawie.

Przypomnijmy, że Redefine to spółka należąca do Polsatu, którą kieruje Marcin Pery, niegdyś wice-prezes zarządu firmy Gemius S.A., która była jedynym właścicielem spółki Stat24. Piszemy była, bowiem jak wynika z dokumentów KRS 100 proc. udziałów w Stat24.pl przejął 1 października 2008 r. właśnie Redefine Sp. z o.o. Nowym prezesem zarządu Stat24 został Marcin Pery, a członkiem zarządu Kazimierz Stachowicz.

Odejście Marcina Perego w lutym 2008r., który był także udziałowcem spółki Gemius nastąpiło po tym, jak w styczniu 100 proc. akcji tej firmy trafiło w ręce firmy doradczo-inwestycjnej Trigon, która od wielu lat doradza Polsatowi. Teraz Redefine kupuje Stat24 od Gemiusa, który jest własnością Trigona. Te z pewnością nie przypadkowe działania zmierzają do zbudowania przez Polsat silnej pozycji w branży internetowej.

Zobacz także:

Polsat Media i własne biuro sprzedaży reklam online

Marcin Pery - z Gemiusa do Polsatu

Aktualizacja: 01 listopada 2008 02:20

Dodaliśmy wypowiedź Teresy Wierzbowskiej, Adama Siedleckiego, informacje na temat Stat24 i Gemius SA.