Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Ranking newsletterów z wyjątkami

Zespół redakcji SłowawSieci przez cały rok przeglądał newslettery. W efekcie przygotował ich ranking. Zamiar włączenia ich użytkowników przy tworzeniu zestawienia na razie zarzucono. $Internauci nie wybiorą najlepszej trzydziestki z ponad 32 tysięcy newsletterów.$ - wyjaśnił nam Karol Bancerz, redaktor naczelny serwisu.

Dziwny argument. Ostatecznie członkowie jury przyznający literacka nagrodę Nobla również nie czytają wszystkich publikowanych na świecie tytułów. Karol Bancerz tłumaczy powód zarzucenia pomysłu Przekonaliśmy się podczas pierwszej edycji plebiscytu Internetowy Dziennikarz Roku, internauci głosują tylko na tych dziennikarzy, których znają z ich tekstów. Nie porównują, jak piszą inni kandydaci, którzy też otrzymali nominacje.

Jury złożone z sześciu osób przeglądało nadchodzące do redakcji serwisu SłowawSieci.com newslettery. Jednym z najważniejszych kryteriów ich oceny była budowa, czyli rozmieszczenie elementów graficznych oraz nawigacja. Ważne były też ilość i jakość publikowanych w newsletterze wiadomości, częstotliwość rozsyłania, dostępność w różnych wersjach - np. HTML i tekstowej. Dla jury liczyło się również to, czy w newsletterze są umieszczone reklamy. Jeśli nie, to produkt dostawał dodatkowe punkty. W sumie można ich było zdobyć 100.

Najwięcej punktów otrzymał newsletter Interii - 96 pkt, Proto.pl dostał 94 a trzeci ePR.pl - 93 punkty.

Ranking newsletterów z wyjątkami

Ranking newsletterów 2004

Niepokojące jest, że przy doborze newsletterów niejednolicie traktowano różnych wydawców. Zwycięzca tj. Interia oferuje osiem różnych biuletynów; w rankingu wzięto pod uwagę jeden tylko - Fakty. Wydawnictwo IDG ma również kilka biuletynów tematyczych, lecz potraktowano je wspólnie i w efekcie w zestawieniu zobaczymy zamiast nazwy konkretnego newslettera napis "grupa newletterów IDG.pl". Redaktor naczelny argumentował, że połączono newslettery niektórych wydawców jak IDG czy Gazeta.pl, ponieważ treści są w nich prezentowane w podobny sposób. Trudno byłoby z takiej grupy wybrać ten lepszy, więc stworzyliśmy grupę serwisów dla takich wydawców. Wydaje się jednak, że przymus wyboru najlepszego newslettera z grupy wydawanej przez jednego wydawcę jest pomysłem dość sztucznym. Tym bardziej, że jury postąpiło niekonsekwentnie nie łącząc biuletynów Interii w jeden oceniany produkt.

Przewodniczącą jury była Katarzyna Chmielewska, sekretarz redakcji slowawsieci.com i zastępca redaktora naczelnego serwisu. Pozostali członkowie jury: Mateusz Kowalik, Marta Ulman, Dominik Wilecki, Paweł Antoniak i Robert Kaczyński to dziennikarze tego serwisu.