Radiodostęp w Internet Partners

Firma uruchomiła usługi szerokopasmowego dostępu radiowego w Warszawie, a w najbliższym czasie zaoferuje tą usługę także w Katowicach, Poznaniu, Szczecinie i Gdańsku.

Usługa kierowana jest do klientów instytucjonalnych w dużych aglomeracjach miejskich. Na razie korzysta z niej już część klientów firmy z Warszawy i okolic, gdzie działają trzy stacje bazowe. W niedługim jednak czasie oferta zostanie rozszerzona na następne Katowice, Poznań, Szczecin i Gdańsk. Internet Partners zamierza ponadto inwestować w rozwój infrastruktury radiowej w innych miastach. Według Marcina Sikorskiego, dyrektora ds. sprzedaży w Internet Partners, dostęp radiowy wykorzystywany dotąd głównie jako rezerwa, tam, gdzie zestawienie tradycyjnej linii stałej było niemożliwe ze względów technicznych, staje się alternatywą dla łączy naziemnych.

Usługa Internet Partners wykorzystuje transmisję radiową w paśmie 5,8 GHz. Stacja bazowa składa się z 4 sektorów wykorzystujących kanały o szerokości 4 MHz. Maksymalna przepustowość wynosi 13,6 Mbps, przy czym szybkość transmisji do klienta wynosi 9,5 Mbps a od klienta 4,1 Mbps, na sektor.

Jednocześnie firma obniżyła ceny na tradycyjny stały dostęp do Internetu. Od maja 2002 nowi klienci Internet Partners za podstawową kategorię usługi płacą o 25 % mniej. Dotychczasowi klienci otrzymali przy tej samej cenie abonamentu dwukrotnie większą przepustowość sieci. Internet Partners inwestuje także w rozwój infrastruktury naziemnej, poszerzony został m.in. dostęp do międzynarodowej sieci EBONE z Warszawy do Pragi. Obecnie firma dysponuje łączem pozwalającym na transmisję danych z szybkością 622 Mbps, co pozwoliło wydzielić nowe łącze zapasowe.