RMF FM i TVN to radio i telewizja internautów

Najpopularniejszą w sieci stacją radiową okazała się RMF FM, a telewizyjną - TVN. Tak wypowiedzieli się internauci, którzy wzięli udział w sondażu Omnibus-Online przeprowadzonym we wrześniu 2009 przez IMAS International.

Szef działu badań online - Marcin Piwowarczyk - przedstawia, w jaki sposób zdefiniowano respondentom telewizję i radio internetowe: "Chcieliśmy uniknąć potraktowania wszelkich serwisów udostępniających audio lub wideo dostępnych w sieci jako potencjalnych nadawców radiowych lub TV. Dlatego uprzedziliśmy respondentów, że wszelkie materiały audio lub wideo przekazywane za pośrednictwem serwisów typu youtube, wrzuta, czy udostępnianych w serwisach wymiany plików i nagrań, nie są traktowane w tym badaniu jako radio lub telewizja internetowe. Przez radio lub telewizję internetowe rozumiemy serwisy, które nadają własny lub zakupiony program na żywo lub z materiałów archiwalnych, dostępnych na żądanie użytkownika serwisu."

12% Internautów codziennie słucha radia przez internet

Jak się można było spodziewać, częstotliwość użytkowania mediów online jest znacznie wyższa w przypadku radia, które słucha mniej lub bardziej regularnie blisko 80% respondentów. 12% to grupa heavy userów radia online, kolejne 25% słucha radia przynajmniej raz w tygodniu.

W przypadku drugiego medium, odsetek użytkowników jest mniejszy, ale i tak nadspodziewanie dużo, bo 47% respondentów ogląda telewizję przez internet. Niewiele ponad 1% ogląda TV codziennie.

Liderem słuchalności w sieci jest RMF FM, do którego słuchania przyznaje się ponad 30% respondentów. Kolejne miejsca zajmuje Radio ZET (18,8%), Open FM (16,2%) oraz Eska (16%). Radia Open FM można słuchać bezpośrednio ze strony www, ale większość respondentów korzysta z tego radia poprzez komunikator Gadu-Gadu.

RMF FM i TVN to radio i telewizja internautów

Najczęściej oglądane stacje telewizyjne za pośrednictwem Internetu to TVN oraz TVN 24. Powodem mogą być rozbudowane strony internetowe obu tych stacji oraz ilość programów dostępnych za ich pośrednictwem. Silna jest pozycja TVP, której różne programy łącznie są oglądane przez 25,9% respondentów. Znacząca grupa osób ogląda kanały tematyczne, najczęściej są to kanały sportowe. Typowe telewizje internetowe znalazły się na dalszych miejscach, przede wszystkim mowa tu o Wp.TV oraz Onet.TV, czyli telewizje internetowe najbardziej popularnych stron informacyjnych w Internecie.

RMF FM i TVN to radio i telewizja internautów

Należy w tym miejscu zaznaczyć, że dane deklaratywne uzyskane przez IMAS International odbiegają miejscami od faktycznego zasięgu serwisów, działających jako radio czy telewizja internetowa. Jak wynika z badania Megapanel, oglądalność WP.tv wyniosła 2,4 mln (real users) w lipcu, a cała grupa Polsat miała w tym okresie zasiąg jedynie na poziomie 1,47 proc. Jak widać badanie IMAS International nie potwierdza tego stanu rzeczy.

W jaki sposób

Najczęściej wykorzystywanym programem do obsługi radia online jest Winamp (26,7%), zaraz po nim znajduje się komunikator GG (20%). Prawie 20% internautów korzysta z radia bezpośrednio ze strony www. Tą samą drogę wybiera najwięcej (ponad 32%) użytkowników TV online, wśród programów wyróżnia się Windows Media Player (8,7%)

RMF FM i TVN to radio i telewizja internautów

Metodologia: Wrześniowe badanie Omnibus-Online przeprowadzone na grupie 502 respondentów dotyczyło m.in. znajomości i użytkowania radia oraz telewizji za pośrednictwem internetu. Prawie wszyscy internauci słyszeli o możliwości słuchania radia lub oglądania telewizji przez internet.