PwC: klasyczne ogłoszenia drobne i reklama graficzna najbardziej odczują kryzys

Globalna reklama internetowa ujrzy znów dwu-cyfrowy wzrost dopiero w latach 2012- 2013 - wynika z raportu pt. "Global Entertainment & Media Outlook 2009-2013" opracowanego przez PricewaterhouseCoopers. Zanim to jednak nastąpi, kryzys będzie ograniczał jej wzrost, co odbije się na klasycznych ogłoszeniach drobnych oraz reklamie graficznej.

Wg opracowanego przez PricewaterhouseCoopers raportu pt. "Global Entertainment & Media Outlook 2009-2013" w Polsce wskaźnik wzrostu dla segmentu reklamy internetowej prognozowany jest na poziomie 12,6% CAGR, dzięki czemu wartość rynku osiągnie 736 mln USD w 2013 r. w porównaniu do 407 mln USD w 2008 r.

"Ogólny rozwój rynku kształtować będą nowe modele płatności za reklamę internetową. W przyszłości możemy spodziewać się większych przychodów z kampanii typu performance - CPA, gdyż nowe branże - poza finansową - powinny być zainteresowane przeprowadzaniem kampanii w tym modelu" - mówi Marcin Kałkucki, menedżer w zespole ds. usług dla sektora rozrywki i mediów w PricewaterhouseCoopers.

SEM - duże pole do popisu w Polsce

Porównując Polskę na tle rynków dojrzałych (Europa), gdzie udział SEM wynosi średnio 44%, a w niektórych krajach przekroczył już nawet 50% (np. w Wielkiej Brytanii) wciąż istnieje u nas pole do dalszych wzrostów SEM. "Biorąc pod uwagę rosnące znaczenie efektywnych kosztowo i łatwo mierzalnych reklam skierowanych precyzyjnie do wąskiej grupy odbiorców, reklama w wyszukiwarkach będzie nadal zwiększała swój udział, dystansując inne typy reklamy online." - mówi Marcin Kałkucki. Wg wyników raportu IAB AdEx udział reklamy SEM w Polsce wzrósł z 20% w 2007 roku do 23% w 2008 roku.

Reklama online - spadki i spowolnienia

Na świecie kryzys gospodarczy będzie ograniczał wzrost reklamy internetowej w następnych dwóch latach i doprowadzi do spadków w Ameryce Północnej, Europie, Afryce i na Bliskim Wschodzie oraz do spowolnienia wzrostu na Dalekim Wschodzie i Ameryce Łacińskiej.

Klasyczne ogłoszenia drobne oraz reklama graficzna będą segmentami, które najbardziej ucierpią z powodu kryzysu, podczas gdy reklama video i w wyszukiwarkach nie będą aż tak dotknięte negatywnymi skutkami w globalnej gospodarce.

Oczekiwane ożywienie gospodarcze doprowadzi do powrotu dwu-cyfrowego wzrostu w latach 2012 - 2013.

Wzrost ilości szerokopasmowych łączy internetowych będzie kluczowym czynnikiem napędzającym rozwój promocji w internecie, podczas gdy na rynku usług mobilnych do głównych czynników wzrostu należeć będą rozwój sieci bezprzewodowych i komórkowych, wzrost liczby abonentów komórkowych, rosnący udział smart-phone’ów z dostępem do Internetu oraz ekspansja telewizji komórkowej.

Internet na tle innych segmentów reklamy

Nie można jednak zapomnieć, że spowolnienie dynamiki reklamy internetowej jest relatywnie małe w porównaniu z innymi mediami. Wg PwC w Polsce wskaźnik wzrostu dla segmentu reklamy telewizyjnej prognozowany jest na poziomie 0,8% CAGR, co patrząc na wartość rynku w poszczególnych latach przełoży się na spadek z poziomu 1 597 mln USD w 2008 r. do 1 400 mln USD w 2010 r., a następnie wzrost w 2013 do poziomu 1 659 mln USD. Zaś rynek reklamy prasowej zanotować ma spadek wartości o 3,6% CAGR, z 525 mln USD w 2008 r. do 438 mln USD w 2013 r.

PwC: klasyczne ogłoszenia drobne i reklama graficzna najbardziej odczują kryzys

Wzrost wydatków z rozróżnieniem na segment

"W ciągu najbliższych pięciu lat, w miarę jak coraz większa część oferty rynku mediów i rozrywki będzie trafiać do konsumentów za pośrednictwem platform cyfrowych i mobilnych, reklamodawcy będą przesuwać swoje budżety do tych kanałów" - komentuje PwC. - "Patrząc na poszczególne segmenty widać wyraźną prawidłowość, że przychody z usług cyfrowych będą rosły kosztem usług nie-cyfrowych, choć wszystkie segmenty mediów i rozrywki odczują negatywne skutki kryzysu gospodarczego."

Dostęp do internetu: mobilny i stacjonarny

Globalnie rynek mobilnego dostępu do internetu będzie najszybciej rosnącym segmentem, a prognozowany wzrost ma wynieść 16,5% CAGR, osiągając wartość 111 mld USD w 2013 roku. Spodziewany jest wzrost polskiego rynku mobilnego dostępu do Internetu z 230 mln USD w 2008 r. do 1 127 mln USD w 2012 r., CAGR na poziomie 37,4 procent.

W Polsce coraz większy udział w rynku dostępu do internetu stanowią alternatywni operatorzy - lokalni ISP (Internet Sernice Providers), telewizje kablowe oraz operatorzy telefonii ruchomej. "Polscy operatorzy telefonii mobilnej w krótkim czasie zdobyli znaczący udział w liczbie abonentów korzystających z dostępu szerokopasmowego na początku 2009 roku i w przyszłości udział ten będzie wzrastał. Nadal jednak poziom usług szerokopasmowych w Polsce na tle innych krajów UE pozostawia wiele do życzenia" - zauważa Paweł Wesołowski, starszy menedżer w zespole ds. usług dla sektora rozrywki i mediów w PricewaterhouseCoopers.

Aktualizacja: 17 czerwca 2009 14:11
Maciej Noga, dyrektor ds. marketingu w Grupie Pracuj (do której należy m.in. Pracuj.pl):

Dynamiczny rozwój rynku reklamy on - line to nieuchronna konsekwencja wzrostu znaczenia Internetu na całym świecie. Dostęp do szerokopasmowego internetu jest coraz bardziej powszechny także w naszym kraju. Niezależnie więc od prognoz na dwa najbliższe, kryzysowe lata, budżety firm przeznaczone na reklamę w sieci będą nieuchronnie rosły.

Także dlatego po 9 latach obecności na rynku rekrutacji on - line trzy tygodnie temu zdecydowaliśmy sie udostępnić reklamodawcom serwisy należące do Grupy Pracuj. Jednak to działalność rekrutacyjna pozostaje głównym źródłem dochodu firmy. Pełnowymiarowe ogłoszenia rekrutacyjne, choć z założenia promują konkretne firmy jako miejsca pracy - nie są finansowane z budżetów reklamowych, a z budżetów rekrutacyjnych.