PwC: 717 mln USD na reklamę online w Polsce w 2014 r.

Ukazała się jedenasta edycja badania prowadzonego przez PricewaterhouseCoopers pt. "Global Entertainment & Media Outlook 2010-2014", która przedstawia optymistyczne prognozy dla globalnej branży mediów i rozrywki. W Polsce skumulowana roczna stopa wzrostu wynieść ma do 2014 r. 5,5% sprawiając, że wartość rynku w 2014 r. sięgnie 11 mld USD. Reklama internetowa warta będzie zaś 717 mln USD.

Przez pięć kolejnych lat technologie cyfrowe będą stopniowo zwiększać swoją obecność we wszystkich segmentach rynku rozrywki i mediów - brzmi podstawowy wniosek z najnowszej edycji raportu "Global Entertainment & Media Outlook 2010-2014" opracowanego przez PricewaterhouseCoopers (PwC). Niepewna sytuacja gospodarcza nie spowolniła tempa przemian; było ono większe niż przewidywano 12 miesięcy temu. Po roku spadków, światowy rynek rozrywki i mediów będzie wzrastał w tempie 5% osiągając w 2014 r. poziom 1,7 bln USD.

Najszybciej rozwijającym się regionem w najbliższych 4 latach będzie Ameryka Łacińska ze skumulowaną roczną stopą wzrostu (CAGR) w wysokości 8,8%, dzięki czemu w 2014 r. rynek ten osiągnie wartość 77 bln USD. Region Azji i Pacyfiku - drugi pod względem tempa wzrostu ze stopą CAGR w wysokości 6,4 % - urośnie do 475 mld USD w 2014 r. Kolejny region - Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA) ze stopą wzrostu 4,6 % osiągnie w 2014 r. wartość 581 mld USD. Największym, ale zarazem najwolniej rosnącym rynkiem w ciągu najbliższych 4 lat, będzie Ameryka Północna (ze stopą CAGR w wysokości 3,9 %), startująca z poziomu 460 mld USD w 2009 r. i zmierzająca do 558 mld USD w 2014 r.

Z raportu wynika, że światowa reklama będzie rosnąć w tempie 4,2% (CAGR) z 406 mld USD w 2009 r. do 498 mld USD w 2014 r. Najszybciej rozwijającym się segmentem będzie reklama internetowa z przychodami, które przekroczą 100 mld USD - będzie to jedyne medium, które ma szansę dogonić reklamę telewizyjną o wartości rynku na poziomie 195 mld USD.

Reklama w Polsce do 2014 r.

W prognozowanym okresie 2010 - 2014 reklama telewizyjna będzie nadal rosła i utrzyma dominującą pozycję, stanowiąc wciąż 47% rynku reklamy w Polsce w 2014 r. Na koniec 2014 r. reklama internetowa stanowić już bedzie 22% tortu, a jej wartość sięgnie 717 mln USD (CAGR 12,3%). Dla porównania rynek reklamy online w Polsce wg PwC warty był w 2009 r. 402 mln USD.

PwC: 717 mln USD na reklamę online w Polsce w 2014 r.

Źródło: Global Entertainment & Media Outlook 2010-2014. PricewaterhouseCoopers W tegorocznym raporcie przyjęto, że 1 USD= 3,12 PLN

Reklama internetowa

Reklama on-line charakteryzuje się największym wzrostem w skali globalnej. Segment ten konsekwentnie odbiera udziały w rynku mediom drukowanym, aby razem z telewizją dominować w nowo powstających kampaniach reklamowych.

Rynek reklamy w wyszukiwarkach (SEM) obecnie stanowi już porównywalną wartość do pozostałych form reklamy internetowej (czyli reklamy graficznej, ogłoszeń i innych form ale poza reklamą mobilną. W kolejnych latach tempo rozwoju reklamy SEM przyspieszy, a w regionie EMEA jej wartość będzie wyższa od pozostałych form reklamy internetowej już w tym roku.

W regionie Europy Środkowo - Wschodniej wartość rynku reklamy internetowej wzrosła w 2009 roku o 13,2% (do 1,5 mld USD). Oznacza to jednak znaczące obniżenie tempa rozwoju, biorąc pod uwagę ponad 50% wzrost obserwowany w 2008 r. Obecnie skumulowany roczny wzrost prognozowany do roku 2014 wynosi prawie 20%, kiedy to rynek osiągnie wartość 3,6 mld USD.

Dystrybucja programów TV

W regionie EMEA liczba abonentów płatnej telewizji wzrośnie z 160 mln w 2009 r. do 196 mln w 2014 r. Wg prognoz PwC, do 2014 roku ponad 60% gospodarstw domowych w tym regionie będzie posiadało dostęp do płatnych kanałów tematycznych. Uwzględniając bezpłatny dostęp poprzez naziemną telewizję cyfrową, penetracja w zakresie kanałów tematycznych w wielu krajach regionu może przekroczyć nawet 90%.

Szacuje się, iż w 2014 roku liczba abonentów płatnej telewizji w Polsce wyniesie 13,7 mln. Wynik ten plasuje nas na szóstym miejscu w regionie EMEA pod kątem telewizji kablowej i satelitarnej i drugim - po Wielkiej Brytanii- biorąc pod uwagę jedynie rynek telewizji satelitarnej.

Mobilny dostęp do Internetu

W skali globalnej mobilny dostęp do Internetu będzie najszybciej rosnącym segmentem w zakresie dostępu do sieci.

W przeciągu najbliższych 5 lat, wydatki na mobilny dostęp do Internetu w regionie Europy Środkowo - Wschodniej wzrosną prawie trzykrotnie - z 2,2 mld USD w 2009 r. do 6,5 mld USD w 2014 r.

W W Polsce w zakresie mobilnego dostępu do Internetu spodziewany jest wzrost do poziomu 1 mld USD w 2014 r. (CAGR 29,4%).

Gry wideo

Rynek konsoli/gier podręcznych utrzyma pozycję największego segmentu - w regionie Europy Środkowo - Wschodniej będzie rósł na poziomie CAGR 6,3% i w 2014 r. osiągnie wartość ponad 400 mln USD.

W Polsce - w odróżnieniu od tendencji światowych - wysokość sprzedaży gier przeznaczonych na komputery osobiste jest wciąż zbliżona do wyników obserwowanych dla gier na konsole.

Rynek gier online w ciągu najbliższych 4 lat będzie wzrastał w zdecydowanie szybszym tempie niż pozostałe segmenty rynku gier. W Europie Środkowo -Wschodniej możemy mówić o CAGR na poziomie 23%, dzięki czemu wartość rynku osiągnie w 2014 r. 773 mln USD.

Reklama telewizyjna

Mimo kryzysu i zmniejszania budżetów marketingowych oraz przenoszenia wydatków do innych kanałów, sieci telewizyjne wciąż utrzymują dominującą pozycję na rynku reklamowym. Obecnie szacuje się, iż jedynie reklama online może być zdolna do konkurowania z telewizyjną. Według prognoz wartość reklamy on-line na świecie (jako drugiej po telewizyjnej, z rynkiem o wartości 195 mld USD) przekroczy w 2014 r. poziom 100 mld USD.

W 2009 r. wartość reklamy telewizyjnej w Europie Środkowo - Wschodniej spadła prawie o 19%. W 2010 r. oczekuje się ponownego wzrostu wydatków na poziomie 4,6 % oraz w kolejnych latach (2011 - 6,8%), biorąc pod uwagę powrót do dwucyfrowych wzrostów w latach 2012-2014. Jednak mimo tych optymistycznych prognoz na nadchodzący okres, powrót reklamy telewizyjnej

Prognozy dla branży filmowej

W nadchodzących latach będziemy obserwować rosnące przychody ze sprzedaży biletów dzięki cyfryzacji kin i coraz większej liczbie filmów oferowanych w technologii 3-D

W Europie Środkowo - Wschodniej przychody branży filmowej w prognozowanym 4-letnim okresie wzrosną o CAGR 9,2% (z 1,3 mld USD w 2009 r. do 2 mld USD w 2014 r.). Na tle krajów regionu zdecydowanie wyróżniają się Rosja i Turcja, gdzie spodziewane są aż dwucyfrowe wzrosty. Należy przy tym zwrócić uwagę, iż sam rynek rosyjski będzie generował 63% całkowitego wzrostu w naszym regionie. W Polsce przychody kin zwiększą się z 218 mln USD w 2009 r. do 288 mln USD w 2014 r. (CAGR 5,7%).

Prasa

W najbliższych 4 latach należy spodziewać się, iż strony internetowe dzienników będą beneficjentami migracji czytelników i reklamodawców do Internetu. Ponadto, płatny dostęp do zasobów online oraz dystrybucja treści do urządzeń mobilnych przyczynią się do wzrostu wydatków czytelników od 2011 roku. Wobec postępującej migracji z prasy tradycyjnej do Internetu, tytuły prasowe, które nie wykorzystają obecności w sieci powinny liczyć się ze znacznymi stratami udziałów w rynku prasowym.

Dla regionu EMEA szacuje się wzrost wartości reklamy prasowej na poziomie CAGR 1,2% - z 29,3 mld USD w 2009 r. do 31,1 mld USD w roku 2014, przy czym rozwój cyfrowej reklamy prasowej będzie stanowić aż 76% tego wzrostu. W Europie Środkowo -Wschodniej rynek reklamy prasowej osiągnie wartość prawie 2 mld USD w r. (w porównaniu do 1,4 mld USD w 2009 r., CAGR 6,1%). W Polsce będziemy odnotowywać dalszy spadek przychodów z reklamy prasowej - CAGR -0,8%.

Raport "Global Entertainment & Media Outlook 2010-2014", przygotowany przez PricewaterhouseCoopers jest jedenastą edycją opracowania, zawierającego głębokie analizy i prognozy dla 12 najważniejszych segmentów branży w czterech regionach globu: Ameryce Północnej (USA, Kanada), EMEA (Europa, Bliski Wschód, Afryka), Azja i Pacyfik oraz Ameryka Łacińska. Kopię raportu można zamówić na stronie:http://www.pwc.com/outlook .

Źródło: PricewaterhouseCoopers