Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Przyszłość broadbandu w Polsce

Pod tym hasłem w dniach 21-22 listopada br. w Warszawie odbędzie się III Forum na rzecz Usług Szerokopasmowych. Forum to bez wątpienia najważniejsze i największe wydarzenie w Polsce, poświęcone dyskusji o usługach i infrastrukturze szerokopasmowej.

Jedną z kluczowych kwestii podejmowanych w trakcie konferencji będzie prezentacja kierunków rozwoju technologii i strategii usług szerokopasmowych. Podczas forum poznamy również laureatów konkursu "Szeroki PAS 2006", których tygodnik Computerworld nagrodzi za najciekawsze usługi, produkty i przedsięwzięcia rynku szerokopasmowego w Polsce.

Więcej na stronie: http://broadband2006.computerworld.pl