Przygotowanie do nowej gospodarki

IBM i tygodnik The Economist ogłosiły doroczny ranking E-readiness, oceniający przygotowanie poszczególnych krajów do funkcjonowania w erze nowej gospodarki. Na czele nadal Dania, w czołówce doszło jednak do przetasowań. Polska znalazła się 4 miejsca wyżej niż przed rokiem.

Na pierwszym miejscu rankingu, podobnie jak przed rokiem, uplasowała się Dania, na drugie miejsce "wskoczyły" Stany Zjednoczone, a na czwarte - Szwajcaria. To największe przetasowania w ścisłej czołówce. Dwa kraje awansowały odpowiednio z 6. i 10. miejsca w ubegłorocznej edycji rankingu (trzecie miejsce podobnie jak przed rokiem przypadło Szwecji).

Dania pozostaje na 1. miejscu, dzięki zapewnieniu bezpieczeństwa użytkownikom, wysokiemu poziomowi nasycenia usługami dostępowymi, upowszechnieniu szerokiego pasma i wykorzystania Internetu do bankowości i usług administracji publicznej (podatki). Polska uplasowała się na 36. miejscu, cztery pozycje wyżej niż przed rokiem.

Inne ważniejsze ustalenia to:

- dominacja Europy, szczególnie krajów skandynawskich (1., 3., 6. i 9. pozycja w rankingu)

- Stany Zjednoczone odzyskały 2. miejsce dzięki przyrostowi liczby użytkowników szerokiego pasma oraz najlepszym wynikom w zakresie bezpieczeństwa i poziomu inwestycji w technologie ICT.

- Hong Kong (6. miejsce ogółem) znajduje się na czele wśród krajów azjatyckich.

- Kraje rozwijające nadal pozostają w tyle, odstając głównie za sprawą niedostatków infrastruktury. Jako pozytywne przykłady wymienia się w tym gronie Estonię, Słowenię i Czechy - te ostatnie np. za dobrze rozwinięte usługi e-government.

Ranking opiera się na ocenie pod względem łącznie blisko 100 kryteriów, zarówno jakościowych jak i ilościowych, pogrupowanych w 6 kategoriach o różnej wadze. Owe sześć kategorii to: łaczność i infrastruktura technologiczna (25% wagi w ocenie), otoczenie biznesowe (20%) - przy użyciu łącznie 70 wskaźników opracowanych przez EIU, adaptacja wśród konsumentów i biznesu (20%), otoczenie społęczno kulturowe (15%), prawne (15%) i wsparcie e-usług (5%). Wpłynęło to na miejsca w rankingu, np. spadek, jaki odnotowała Korea Południowa wynikał ze słabszych wyników w obszarze uwarunkowań prawnych Internetu i bezpieczeństwa użytkowników.

Na przestrzeni lat wagi poszczeglnych elementów zmianiały się, m.in. w br. dla oceny gotowości do funkcjonowania w nowej gospodarce większą wagę miał dostęp szerokopasmowy, inaczej też sformułowano definicje bezpiecznego Internetu. Dodano pomiar innowacyjności, nasycenie publicznymi punktami bezprzewodowego dostępu do Sieci.