Przychody Gazety.pl – minimalnie w górę

Z raportu finansowego przedstawionego przez Agorę wynika, że przychody z internetowej działalności spółki wzrosły w czwartym kwartale jedynie o 4,5% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.

W ostatnim kwartale minionego roku portal Gazeta.pl uzyskał łączne przychody w wysokości 2,4 mln zł, w tym 2,1 ml zł z reklamy. Dla porównania rok wcześniej portal osiągnął przychody na poziomie 2,3 mln zł (1,9 mln zł pochodziło z reklamy).

W ciągu całego ubiegłego roku przychody wyniosły 8,1 mln zł. Jest to o 1,4 mln zł więcej niż w 2002 roku.

Zmniejszyły się koszty operacyjne portalu. W ubiegłym kwartale wyniosły 4,6 mln zł (rok wcześniej osiągnęły wysokość 7,8 mln zł). W ostatnich trzech miesiącach roku 2003 (w porównaniu z analogicznym okresem 2002 roku) mniej wydano na amortyzację (o 2 mln zł mniej, czyli w sumie 1,7 mln zł), autopromocję (o 0,3 mln zł mniej, czyli 0,3 mln zł) oraz wynagrodzenie dla pracowników (o 0,8 mln zł mniej, czyli 1,4 mln zł). W skali roku koszty amortyzacyjne zmniejszyły się o 33% (jest to w głównej mierze efekt zakończenia okresu dwuletniej amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych w marcu ub. r.)

W portalu zmniejszyło się zatrudnienie etatowe. W czwartym kwartale 2002 roku pracowały tam 93 osoby. Rok później liczba pracowników na etacie zmniejszyła się do 67 osób.

Wskaźnik EBIDTA utrzymał się w minionym kwartale na poziomie 0,5 mln zł. W 2003 roku wyniósł 5,1 mln zł (dla porównania w 2002 roku osiągnął wysokość 11,2 mln zł).