Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Przy produkcji iPhone'ów pracowały dzieci

W części fabryk produkujących iPhone'y i iPody i różne modele komputerów zatrudniano nieletnie osoby - wynika z przeprowadzonej przez Apple'a kontroli.

W 2009 r. w fabrykach produkujących na potrzeby Apple'a wykryto 11 przypadków zatrudniania nieletnich. Poinformowała o tym sama firma w swoim serwisie na specjalnej podstronie o znaczącym tytule "Supplier Responsibility."

Nieprawidłowości stwierdzono w trzech różnych zakładach produkcyjnych, które nie zostały wymienione z nazwy. Wiadomo jednak, że muszą się znajdować w którymś z państw odwiedzonych ostatnio przez inspektorów Apple'a. Wizytowali oni fabryki w Chinach, Malezji, Filipinach, Singapurze, Tajwanie, Południowej Korei, Tajlandii, Republice Czeskiej, Tajlandii i Stanach Zjednoczonych.

"W trzech zakładach nasi kontrolerzy znaleźli zapisy dotyczące 11 pracowników, którzy zostali zatrudnieni przed osiągnięciem wymaganego prawem wieku, w którym mogli podjąć pracę. Jednakże w czasie, gdy przeprowadzano kontrolę, pracownicy bądź osiągnęli już odpowiedni wiek by pracować, lub też nie byli dłużej zatrudnieni" - poinformowano w raporcie na stronie Apple'a.

W krajach, w których znajdują się naruszające przepisy fabryki prawo zezwala na zatrudnianie osób powyżej 16 roku życia.

Lista przewinień producentów pracujących dla Apple'a jest dłuższa. Jednym z problemów jest długość czasu pracy w fabrykach. W aż 60 przypadkach stwierdzono, że pracownicy byli zmuszani do dłuższej pracy, niż przewidywała umowa. Kontrakt jaki dostawcy podpisują z Apple, przewiduje 60 godzinny tydzień pracy i konieczność zapewnienia jednego dnia na odpoczynek.

Nie wszyscy pracodawcy należycie wywiązywali się też z finansowych zobowiązań wobec pracowników. W ponad 20 fabrykach wypłacano wynagrodzenie poniżej płacy minimalnej, w kilku dyscyplinarnie je obniżano. W jeszcze innych pracownicy byli pozbawiani dodatkowych przywilejów.

Pełen raport dostępny jest do pobrania w postaci pliku PDF.