Przestroga BT

Poufne dokumenty British Telecommunications, krytycznie oceniające finansowe powodzenie konstrukcji sieci telefonii 3G, przedostały sie do prasy.

Do prasy przedostał sie brudnopis raportu przeznaczonego dla mmO2, części koncernu dedykowanej technologiom bezprzewodowym. Autorzy dokumentu powątpiewają w finansowe powodzenie przedsięwzięć związanych z budową sieci telefonii 3G.

Specjaliści z BT zastanawiają się m.in. czy radiowe stacje przekaźnikowe 2G będą wystarczające dla potrzeb UMTS. Obawiają się w związku z tym, czy konstrukcja następnych stacji będzie dozwolona w ramach obecnych przepisów o planowaniu przestrzennym.

Ponadto, według analityków BT, standard UMTS nie gwarantuje świadczenia usług na wyższym poziomie niż zapewniane dzięki istniejącym technologiom. Raport ma zostać ujawniony w ostatecznej wersji 24 września br.