Przekroczone prognozy Dialogu

Przychody Telefonii Dialog za pierwsze półrocze wyniosły 173 mln zł, a strata netto - 155 mln zł. Wyniki odbiegają wyraźnie od zakładanych prognoz: przychody i poczynione oszczędności są większe, podobnie jednak jak strata netto.

Przychody Telefonii Dialog były lepsze od zakładanych, m.in. w II kw. o 7,5 mln zł. Wyższa okazała się jednak także strata netto, która według pierwotnych założeń wynieść miała 124 mln zł. Mniejsza za to okazała się strata firmy na poziomie operacyjnym - po pierwszym półroczu sięga ona 23 mln zł, zamiast oczekiwanych 31,7 mln zł. Od stycznia 2002 roku operator stale odnotowuje zysk operacyjny EBITDA. W styczniu br. wyniósł on ok. 10 mln zł, a za pierwszy kwartał br. blisko 30 mln zł. Po pierwszym półroczu Telefonia Dialog miała 53 mln zł zysku EBITDA. W I kw. br. TD osiągnęła 6,5 mln zł oszczędności w stosunku do zakładanych kosztów, w II kw. udało się ściąć koszty o 6,6 mln zł.

W sieci Dialog dzwoni obecnie prawie 350 tysięcy linii. Z usług firmy korzysta ponad 50 tysięcy internautów. Na jednego pracownika Dialogu przypadało w I półroczu 276 „linii dzwoniących”. To wynik odpowiadający średniej europejskiej (dla porównania: France Telecom – 232, Deutsche Telecom – 284).