Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Przekroczone prognozy Dialogu

Przychody Telefonii Dialog za pierwsze półrocze wyniosły 173 mln zł, a strata netto - 155 mln zł. Wyniki odbiegają wyraźnie od zakładanych prognoz: przychody i poczynione oszczędności są większe, podobnie jednak jak strata netto.

Przychody Telefonii Dialog były lepsze od zakładanych, m.in. w II kw. o 7,5 mln zł. Wyższa okazała się jednak także strata netto, która według pierwotnych założeń wynieść miała 124 mln zł. Mniejsza za to okazała się strata firmy na poziomie operacyjnym - po pierwszym półroczu sięga ona 23 mln zł, zamiast oczekiwanych 31,7 mln zł. Od stycznia 2002 roku operator stale odnotowuje zysk operacyjny EBITDA. W styczniu br. wyniósł on ok. 10 mln zł, a za pierwszy kwartał br. blisko 30 mln zł. Po pierwszym półroczu Telefonia Dialog miała 53 mln zł zysku EBITDA. W I kw. br. TD osiągnęła 6,5 mln zł oszczędności w stosunku do zakładanych kosztów, w II kw. udało się ściąć koszty o 6,6 mln zł.

W sieci Dialog dzwoni obecnie prawie 350 tysięcy linii. Z usług firmy korzysta ponad 50 tysięcy internautów. Na jednego pracownika Dialogu przypadało w I półroczu 276 „linii dzwoniących”. To wynik odpowiadający średniej europejskiej (dla porównania: France Telecom – 232, Deutsche Telecom – 284).