Przegląd tygodnia 9 - 15.11

PolCert jako pierwszy w Polsce rozpoczął świadczenie powszechnych usług certyfikacyjnych. Spadek popytu na sprzęt komputerowy boleśnie odczuł HP. Zysk netto firmy w IV kwartale br. spadł o 89%.

Stworzony przez E-Telbank PolCert rozpoczął komercyjne świadczenie powszechnych usług certyfikacyjnych. Firma oferuje obecnie dwa rodzaje certyfikatów osobistych. Jeszcze w listopadzie br. pojawią się usługi uwierzytelniania dla serwisów internetowych i obiektów (np. plików) dystrybuowanych w sieci. Od sierpnia br. PolCert udostępnia testowe osobiste certyfikaty PolCert 1. Nie są one przeznaczone do zastosowań komercyjnych. Wprowadzony w tym tygodniu certyfikat osobisty PolCert 2 ma zwiększony poziom zaufania - jego uzyskanie poprzedza konieczność przejścia kilkuetapowego procesu weryfikacji tożsamości oraz wniesienia opłaty w wysokości 50 zł netto. Przeznaczony jest do zabezpieczenia poczty elektronicznej i transakcji internetowych o niewielkiej wartości. Odpowiedzialność E-Telbanku w przypadku błędnej weryfikacji tożsamości wynosi nie więcej niż 2,5 tys. EUR. W listopadzie do celów komercyjnych wydawane będą już także certyfikaty osobiste PolCert 3 i 3 Pro (dla konkretnych grup zawodowych) cechujące się najwyższym poziomem zaufania. Proces weryfikacji tożsamości wymagał będzie m.in. osobistego stawienia się w punkcie rejestracyjnym z dowodem tożsamości. Certyfikaty przeznaczone będą do zabezpieczania transakcji elektronicznych o dużej wartości. W razie błędnej weryfikacji odpowiedzialność E-Telbanku wynosi 37,5 tys. euro.

Sprawy łączności w nowym rządzie obejmie, w charakterze podsekretarza w ministerstwie infrastruktury, Krzysztof Heller - dotychczas m.in. prezes El-Netu, lokalnego operatora telekomunikacyjnego.

Zysk netto skonsolidowany TP SA był w III kw. br. niższy od wyniku z raportu jednostkowego, i wyniósł 248,5 mln zł, wobec ponad 300 mln zł zysku spółki matki. Główny wpływ miało na to strata netto PTK Centertel, która przekroczyła 118 mln zł.

Polska Telefonia Cyfrowa przedstawiła wyniki za III kwartał br. Spółka zanotowała 152,2 mln zł straty netto, przy przychodach ze sprzedaży wynoszących 1,152 mld zł. Zarówno analogiczny okres w roku 2000, jak i poprzedni kwartał tego roku, były dla firmy znacznie lepsze. W miesiącach lipiec-wrzesień 2000 r. Era odnotowała 36,8 mln zł zysku netto, a w II kwartale br. zysk wyniósł 215,4 mln zł. Od początku tego roku Era wypracowała 199,9 mln zł zysku netto przy sprzedaży na poziomie 3,193 mld zł, co oznacza poprawę kondycji finansowej w porównaniu do roku ubiegłego. Według danych PTC na koniec III kw. z usług Ery korzystało ok. 3,5 mln klientów.

Agencja Rynku Energii oraz Alma Internet stworzyły platformę informacyjną oferującą dostęp do danych statystycznych i informacji biznesowych z sektora energetycznego w kraju i zagranicą. W przyszłości serwis ma być przekształcony w platformę handlu energią. Platforma PolskiRynekEnergii.pl powstała kosztem 300 tys. zł. Twórcy portalu zakładają, że PolskiRynekEnergii.pl zacznie przynosić zyski już w końcu 2003 r.

Rada Nadzorcza Bankier.pl powołała na stanowisko prezesa zarządu Piotra Długiewicza i przyjęła rezygnację dotychczasowego prezesa - Christophera Jasiaka. RN podsumowała też przebieg restrukturyzacji spółki w ostatnich miesiącach. Rezygnacja prezesa Christophera Jasiaka jest bezpośrednio związana z uznaniem przez RN, że główny etap tego procesu został zakończony. Piotr Długiewicz był dotychczas odpowiedzialny za reorganizację działalności marketingowej i sprzedażowej w Bankier.pl, a wcześniej był m.in. dyrektorem zarządzającym w Lycos Polska, członkiem zarządu Arena.pl i spółki Ennovations, oraz dyrektorem zarządzającym w First Interactive Polska.

Vtrip.pl, wortal turystyczny utworzył platformę tourservice.pl, która zawiera bazę danych dla tour-operatorów, przewoźników i pilotów. Nowy serwis daje obecnie m.in. możliwość rezerwacji on-line autokarów, czy samochodów. Platforma docelowo będzie zintegrowana z portalem turystycznym VTrip.pl.

UOKiK wyraził zgodę na fuzję platform cyfrowych CYFRA+ i Wizja TV. Pozwoli to na sfinalizowanie transakcji, co do której CANAL+ i UPC porozumiały się w połowie sierpnia br. ydanie pozytywnej opinii przez UOKiK umożliwia obu spółkom przystąpienie do kolejnych etapów finalizacji tej transakcji, a ostatecznie stworzenia wspólnej platformy. W nowej spółce TKP (Telewizyjna Korporacja Partycypacyjna), 75% udziałów obejmie Canal+ (Canal+ Group 49% i 26% PolCom) a pozostałe 25% UPC. Obie spółki przygotowują obecnie nową ofertę dla swoich abonentów, która zostanie przedstawiona pod koniec I kw. przyszłego roku.

Telia International Carrier rozpoczęła oferowanie usług IP-VPN do dalszej sprzedaży. Pierwszą firmą w Polsce udostępniającą takie usługi Telii będzie ZigZag. Dzięki umowie z Telią operator ten może oferować swoim klientom zestawianie globalnych wirtualnych sieci prywatnych poprzez sieć IP - TeliaNet. Oferta w zakresie IP-VPN kierowana będzie także dla małych firm.

Na mocy porozumienia, użytkownicy Onet.pl będą mogli zamawiać nowe samochody i korzystać z innych usług mojeauto.pl w obrębie serwisu Moto. Użytkownicy portalu korzystający z zasobów salonu samochodowego mogą przeglądać i porównywać katalogowe i promocyjne oferty dealerów samochodowych, składać zapytania ofertowe, dokonywać zamówień i zakupów nowych samochodów online oraz korzystać z usług finansowych towarzyszących zakupowi auta (kredyt, leasing, ubezpieczenie). Firmom motoryzacyjnym udostępniono strony internetowe dla prezentacji swoich danych i ofert handlowych. W myśl podpisanej umowy mojeauto.pl nie nawiąże już współpracy z żadnym portalem horyzontalnym konkurencyjnym wobec Onet.pl. Portal Onet.pl podpisał z internetowym salon samochodowym mojeauto.pl umowę o współpracy.

TP SA nadal będzie udzielać 50-proc. rabatów na usługi telekomunikacyjne osobom niepełnosprawnym. Zniżka wynosi 50 proc. ceny za przyłączenie do sieci telefonicznej TP SA i 50 proc. za abonament miesięczny. Telekomunikacja Polska SA utrzymała rabaty pomimo zmiany Prawa Telekomunikacyjnego, obowiązującego od stycznia 2001 r. Nowe prawo nie nakłada na operatorów telekomunikacyjnych obowiązku przyznawania ulg. Rabaty dotyczą podstawowej usługi telefonicznej (dostęp analogowy) i jednej linii telefonicznej. Zgodnie z cennikiem TP SA osoby niepełnosprawne mogą korzystać z pakietu standardowego lub oszczędnego. Z ulgi w opłatach za usługi telefoniczne mogą korzystać niepełnosprawni z uszkodzeniem wzroku, słuchu lub mowy albo ich prawni opiekunowie. Podstawą do udzielenia upustu jest orzeczenie powiatowego lub wojewódzkiego zespołu orzekającego o stopniu niepełnosprawności.

Na podstawie przeprowadzonych od maja do sierpnia br. badań internetowej oferty mediów tradycyjnych I-metria stworzyła raport „Tradycyjne media w sieci”. Badano zawartość i układ witryny, oferty reklamowe online, strategie eCommerce oraz strategie korporacyjne wydawców. Ocenie poddano 18 witryn prasowych, 7 witryn telewizyjnych oraz 7 witryn radiowych. 56% zbadanych witryn prasowych pod względem graficznym przypomina swoje drukowane edycje. 73% zbadanych witryn prasowych oferuje narzędzia interaktywne (sondy, fora, czaty, pocztę i inne). 56% serwisów prasowych prowadzi działalność eCommerce, która przyjmuje formę prenumeraty online i sklepu internetowego. W przypadku witryn telewizyjnych i radiowych 14% prowadzi działalność e-commerce. Najwięcej powierzchni reklamowej na swoich stronach internetowych oferuje prasa (średnio od 1 do 4 reklam na stronę www). Najwięcej reklam zamieszcza Rzeczpospolita (średnio 4 reklamy), następna jest Gazeta Wyborcza, Super Express i Wprost – oferują średnio po 3 reklamy. Na witrynach radiowych przeważają reklamy własne (średnio 1 lub 2), a na telewizyjnych nie ma ich wcale. Poziom technicznej realizacji witryn jest bardzo zróżnicowany. Najsłabiej pod tym względem wypadają witryny telewizyjne. Z raportu wynika też, że stacje telewizyjne w Polsce nie widzą w chwili obecnej dla Internetu miejsca w swoich strategiach online, a kierują się na wdrażanie projektów związanych z telewizją interaktywną. W konluzji, autorzy raportu stwierdzają, że media tradycyjne nie przywiązują dużego znaczenia do swoich strategii internetowych.

Na początku października br. eCard uruchomił wirtualny pasaż handlowy, w którym znalazło się kilkudziesiąt e-sklepów. Przedsięwzięcie, które eCard rozpoczął wraz z Bankiem Zachodnim WBK SA, ma zachęcić klientów do korzystania z handlu internetowego w oparciu o system transakcji internetowych eCardu. W ciągu miesiąca działalności (od 1.10 do 31.10) pasaż wygenerował 100 tys. odsłon. Według informacji przedstawicieli eCard-u, w tym okresie wartość sprzedaży w 39 sklepach biorących udział w akcji wzrosła średnio o 75%.

W wyniku planowanej restrukturyzacji liczba pracowników Onet.pl zmniejszy się o ok. 80 osób. Tym samym liczba zatrudnionych w portalu w I kw. 2002 roku będzie wynosić ok. 160 osób, a w całej firmie Onet.pl S.A. - uwzględniając Oddział Wydawnictwo Pascal i Oddział Multimedialny OPM - blisko 260 osób. Plan restrukturyzacji przyjęto w porozumieniu z Optimusem i Grupą ITI.

Wrocławski Dialog wprowadza od 15 listopada połączenia międzymiastowe i międzynarodowe poprzez VoIP. Usługa „Oszczędne Rozmowy Internetowe” ma pozwolić na oszczędność do 45 % za minutę rozmowy międzynarodowej i, zależnie od pory dnia, do 12 % za minutę rozmowy międzymiastowej. Cena za minutę połączenia międzymiastowego w godzinach 8.00 – 18.00 wynosić będzie 35 gr netto (w dni wolne od pracy - 29 gr), a między 18.00 – 8.00 - 25 gr netto. Minuta połączenia z dowolnym krajem Europy Zachodniej niezależnie od dnia tygodnia i pory dnia kosztuje 99 gr netto. Decyzję o skorzystaniu z usługi abonent będzie podejmował każdorazowo przed połączeniem wybierając odpowiedni prefiks – dwa zera przed numerem kierunkowym (np. połączenie do Niemiec 00 – 0049, do Warszawy - 00 – 022). Abonent ponosi jedynie koszty połączeń zrealizowanych.

Na spotkanie zarządu KGHM z analitykami poinformowano m.in. o planach refinansowania zadłużenia Telefonii Lokalnej. W grę wchodzi zaciągnięcie nowego kredytu pod obsługę istniejącego zadłużenia lub przeniesienie go w całości do bilansu KGHM. W tym ostatnim wypadku, przy jednoczesnym powodzeniu planu obniżenia kosztów przyłączeń w IV kw. br. o 5% w stosunku do trzech kwartałów 2001, od przyszłego roku możliwe byłoby osiągnięcie przez TL zysku EBITDA. „Tym samym KGHM nie byłby zmuszony do dalszego bezpośredniego finansowania operatora w dotychczasowym zakresie” – powiedział Wojciech Marciniak, dyrektor Centrum Informacji KGHM. Sprawa musi przesądzić się do końca br. i prowadzone są w tej sprawie rozmowy z instytucjami finansowymi. Nie pojawiły się żadne nowe informacje na temat planów sprzedaży TL lub nowego inwestora. „O potencjalnym inwestorze można mówić w przeciągu roku. Gdyby ta sprawa się nie powiodła, wówczas rozważana będzie sprzedaż TL, najprawdopodobniej w połączeniu z udziałami KGHM w Polkomtelu” – powiedział Wojciech Marciniak. W II kw. 2001 roku Telefonia Lokalna uruchomiła 40 tys. linii telefonicznych. Netto jest to więcej niż przyłączyły razem TP SA, Netia i El Net w tym samym czasie. Średni udział w rynku, w obszarach działania sieci, wynosi 40%, a w niektórych przekracza 60%. Linie telefoniczne DIALOG działają od 1998 roku i jest ich obecnie ponad 250 tys. Z oferty podłączenia do Internetu korzysta 25 tys. klientów.

Grupa ComputerLandu miała 6,86 mln zł zysku netto w III kw. i 16,3 mln zł w ciągu trzech pierwszych kwartałów br. Przychody ze sprzedaży w okresie lipiec-wrzesień wyniosły 138,5 mln zł, a narastająco od początku roku - 344,4 mln zł. Zarząd ComputerLand podał również informacje o przychodach z podmiotów zależnych i stowarzyszonych za okres styczeń-wrzesień 2001 r. Spośród należących do firmy spółek największe przychody od początku roku osiągnęły CL Zdrowie (15,9 mln zł), LAN Serwis (14,6 mln zł) i zarejestrowana w Sankt Petersburgu CSBI EE w której ComputerLand posiada 51% udziałów (8,1 mln zł). Przychody powyżej 2 mln zł miały też zależne w 100% spółki Web INN S.A. (2,4 mln zł), UAB Baltijos Kompiteriu Centras z Wilna (2,56 mln zł) i Positive SA (2,04 mln zł). Przychody z działalności spółki eCard to 222 tys. zł, StalPortal - 240 tys. zł. Przychody z działalności Centrum Handlu Internetowego (spółka z Agorą SA) wyniosłu 834 tys. zł.

Francuski koncern Vivendi zamierza według informacji Parkietu sprzedać w najbliższych miesiącach 10% akcji Elektrimu. Vivendi zadowoli się kontrolą nad Elektrimem Telekomunikacją, co jest jednoznaczne z kontrolą nad PTC. Jeden z zagranicznych banków inwestycyjnych prowadzi poszukiwania potencjalnych kupców.

Od 15 listopada mBank proponuje swoim klientom 10-letnią lokatę terminową o zmiennym oprocentowaniu odpowiadającym wielkoscią oprocentowaniu konta eMax.

Lucent skoncentruje się w Polsce, tak jak i na świecie, na obsłudze największych operatorów telekomunikacyjnych. Według Stanisława Szudera, firma zacznie przynosić zyski w drugiej połowie przyszłego roku. Sprzedaż LT w Polsce w ub. roku wyniosła 900 mln zł, a firma zatrudnia 1200 osób.

2Si zakończyło wdrożenie systemu obsługi klientów bankowych ING Bank Śląski poprzez SMS. Klient poprzez wysłanie SMS będzie mógł sprawdzić aktualne salda rachunków bankowych, otrzymać historię ostatnich operacji na rachunkach bankowych oraz zrealizować przelew środków. Usługa zostanie udostępniona klientom wszystkich sieci komórkowych w listopadzie br.

Zysk netto HP w IV kwartale spadł o 89%. Przedstawiciele firmy nie przewidują znaczącej poprawy sytuacji na rynku w przyszłym roku. Powodem gorszych wyników jest zmniejszony na rynku popyt na sprzęt komputerowy. Wyniki są i tak lepsze od przewidywanych przez analityków Wall Street Journal. Zysk netto HP w IV kw. roku finansowego wyniósł 97 mln USD, w porównaniu z 922 mln USD uzyskanymi w analogicznym okresie roku ubiegłego. Przychody spadły w tym okresie o 18%, z 13,3 mld USD do 10,9 mld USD. Prognozy Merill Lynch zakładały 10,5 mld USD przychodów. 9% spadek przychodów w stosunku do ubiegłego roku odnotował dział produkujący drukarki, osiągając niecałe 5 mld USD. Segment produkujący komputery – od stacji roboczych po komputery przenośne - odnotował 31% spadek przychodów, do niespełna 4 mld USD. Dział usług miał 1,91 mld przychodów, o 1,5% mniej niż rok wcześniej. Zwolnienie 6 tys. pracowników pozwoli firmie zaoszczędzić w perspektywie roku 500 mln USD. Zwolnienia zakończą się w I połowie roku finansowego 2002.

Compaq przez trzy lata będzie dostarczać General Motors komputery stacjonarne i notebooki. Nie ujawniono wartości kontraktu. Koncern motoryzacyjny zamierza ujednolicić swoją sprzętową platformę informatyczną. Compaq świadczył będzie również usługi konsultingowe dla kadry kierowniczej General Motors. Ich realizacja przebiegać będzie zgodnie z opracowanym przez firmę w 1999 r. programem GM Executive Support Services. Realizacja kontraktu nie będzie obejmować zakładów GM w Polsce.

Według raportu Nielsen//NetRatings, liczba użytkowników Internetu w USA przekroczyła w październiku 115 mln. Oznacza to, że w Sieć odwiedziło 62% Amerykanów, co w stosunku do ub. roku oznacza wzrost o 15%. W stosunku do poprzedniego miesiąca liczba intrernautów, licząc użytkowników łączących się z Siecią z domu i pracy, wzrosła o 4%. To największy przyrost w skali miesiąca w 2001 roku. Można spodziewać się dalszego wzrostu, ponieważ w ub. roku w grudniu liczba amerykańskich internautów wzrosła od października o 8%. Internauci spędzili w październiku w Sieci średnio 19 godzin, o 1,5 godziny więcej niż w ub. roku i łączyli się średnio 35 razy, o 6% częściej.

W pierwszej połowie br. Vodafone odnotowała 14 mld USD straty – w wyniku tym uwzględniono odpisy na akwizycje. Wynik jest dwukrotnie gorszy niż w analogicznym okresie ub. roku.

Parlament europejski chce zabronić stosowania tzw. cookies. Ponadto zająć się ma sprawą spamu. Poprawki do unijnej dyrektywy zaakceptowali już deputowani. Cookies będą dopuszczalne, jedynie gdy ich istnienie będzie konieczne do zawarcia transakcji.

Microsoft podał, że system Windows XP cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony klientów. W niektórych przypadkach zapotrzebowanie na nowy system przewyższa nawet mozliwości dostawców. Koncern z Redmond uważa, że dobre wyniki sprzedaży Windows XP - znacznie przewyższające poziom sprzedaży Windows 95 i Me, a dorównujące najlepiej do tej pory sprzedawanemu systemowi Microsoftu, jakim był Windows 98 - wniosą ożywienie do całego rynku komputerów osobistych. Premiera polskojęzycznej wersji Windows XP odbędzie się 27 listopada br., w sprzedaży system pojawi się w pierwszym tygodniu grudnia.

Netia ogłosiła wezwanie mające na celu skup własnych obligacji po 11% - 14% nominału. Firma chce skupić do 85% obligacji, o wartości ok. 850 mln EUR. Oznacza to, że spółka gotowa jest wyłożyć na ten cel do 490 mln zł. Zdaniem analityków, powodzenie wezwania jest mało prawdopodobne. Obligatariusze są w stanie więcej zyskać wobec bankructwa spółki. Powodzenie transakcji spowodowałoby poważne oddłużenie Netii. Prawdopodobieństwo zwiększenia zaangażowania Telii w Netii wzrośnie w przypadku powodzenia wezwania spółki do sprzedaży obligacji – uważa analityk HSBC. Podobne działania przeprowadzają lub przeprowadzili inni alternatywni operatorzy telekomunikacyjni, jak Carrier 1, czy Versatel).

Według informacji Chello Broadband, w Europie z usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu Chello korzysta już 0,5 mln osób. Tym samym spółka należąca do UPC jest największym europejskim dostawcą szerokopasmowego dostępu do Internetu. Poza Polską usługa jest dostępna w siedmiu krajach: Norwegii, Szwecji, Francji, Austrii, Belgii, Holandii, i na Węgrzech. W Polsce, gdzie usługa dostępu poprzez modemy kablowe jest oferowana w Warszawie i Krakowie, w II kw. br. Chello miało 4, 4 tys. abonentów. W połowie sierpnia br. UPC zaprzestało świadczenie chello satelitarnego, które miało 1600 abonentów, tłumacząc to małym zainteresowaniem klientów i wysokimi kosztami połączeń. Chello satelitarne miało 1600 abonentów.

Tegoroczne targi Comdex odwiedzi prawdopodobnie 150 tys. osób - o 1/4 mniej niż w ub. roku. Na targach pokaże się ok. 2000 wystawców, ale nie będzie takich firm jak np.. IBM, Dell, czy Gateway. Ze względu na wymogi bezpieczeństwa, na targi nie można wnosić m.in. laptopów.

Amerykański sąd zdecydował wczoraj, że Yahoo! nie musi stosować się do francuskich przepisów. Decyzja ta oznacza, że portal nie musi już blokować francuskim internautom dostępu do aukcji nazistowskich pamiątek. W listopadzie ubiegłego roku francuski sędzia wydał wyrok, nakazujący Yahoo! uniemożliwienie Francuzom uczestniczenia w takich aukcjach (czyli handlu przedmiotami związanymi z nazizmem zabrania francuskie prawo). Przedstawiciele portalu odwołali się od tej decyzji do amerykańskiego sądu.

KPN wykupił od japońskiego operatora telefonii komórkowej NTT DoCoMo licencję, umożliwiającą świadczenie usług 3G. Umowa licencyjna będzie obowiązywać do roku 2012.

Usługi i-Mode operator uruchomi z wykorzystaniem własnej sieci telefonii komórkowej. Przedstawiciele obu firm twierdzą, że liczba i jakość usług, które zostaną zaoferowane klientom KPN Mobile, będzie porównywalne z tymi, z których korzysta prawie 40 mln japońskich klientów DoCoMo. W Japonii i-Mode działa już od początku 1999 r.