Przegląd tygodnia 30.11 – 6.12

UOKiK wyda stanowisko w sprawie pozycji TP S.A. na rynku dzierżawy łączy telekomunikacyjnych. Ministerstwo infrastruktury przedłużyło do 20 stycznia przyszłego roku termin zapłaty listopadowych rat koncesyjnych sześciu operatorom stacjonarnym.

Prezes URT przekazał do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów projekt decyzji uznającej TP SA za podmiot dominujący na rynku dzierżawy łączy telekomunikacyjnych. Przyjęcie stanowiska przez UOKiK zakończy postępowanie administracyjne ropoczęte w tej sprawie przez URT. Udział Telekomunikacji Polskiej SA przekracza na tym rynku, według analizy URT, znacznie 40%, co narusza ustawę z 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów i świadczy o dominacji przedsiębiorstwa w konkretnej branży. Po ewentualnym przychyleniu się przez UOKiK do stanowiska URT-u, na Telekomunikację Polską SA nałożonych zostanie szereg dodatkowych obowiązków wynikających z racji zajmowanej dominującej pozycji na rynku dzierżawy łączy.

W wyniku połączenia Qumaka i Sekomu, na polskim rynku IT powstanie jeden z największych integratorów. Obie spółki od 1998 r. wchodziły w skład grupy Sekom. Do końca roku mają zostać załatwione wszelakie formalności związane z rejestracją nowego podmiotu Qumak-Sekom SA, którego siedzibą będzie Warszawa. Prezesem spółki został Krzysztof Pyzik. Przyszły rok Qumak-Sekom SA planuje zakończyć obrotami w wysokości 115 mln złotych. Złożą się na tę sumę: 13,5 mln zł uzyskanych z integracji systemowej (systemy CRM, Contact Center, ERP i MRP II), 95 mln zł wypracowanych zostanie z integracji sieciowej (VoIP, systemy bezpieczeństwa, wierzytelności i biurowe), a pozostałe 6,5 mln zł wygeneruje sprzedaż innych systemów. Nowa spółka zarudniać będzie 170 osób.

Rada Nadzorcza Szeptela odwołała z funkcji prezesa zarządu Michała Skolimowskiego. Spółka nie przedstawiła nowej osoby, która będzie sprawować to stanowisko. W komunikacie podziękowano prezesowi Skolimowskiemu m.in. za wprowadzenie akcji Szeptel SA na rynek publiczny i uplasowania ich na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych.

ECenter bankrutuje. Nie powiodły się negocjacje w sprawie odkupienia przez Prokom udziałów Elektrimu w tej spółce. Firma miała zajmować się hostingiem usług handlu internetowego i usługami ASP. Jeszcze w br. miała wykazać, według pierwotnych planów, zysk operacyjny przy sprzedaży na poziomie 5 mln USD.

Po oddaniu przez Prokom Software do eksploatacji systemu SAP R/3, KGHM otworzył Centrum Przetwarzania Informacji. Przedstawiciele miedziowego koncernu nie podali informacji na temat wielkości swojej inwestycji.

W 2001 roku wielkość obrotów Merlin.pl wynieść ma, według szacunków przedstawicieli sklepu 10 mln zł. Dwa lata temu internetowa księgarnia wydawnictwa Prószyński i S-ka uzyskała 600 tys. zł przychodów. W minionym roku Merlin sprzedał książki i multimedia na łączną kwotę 4 mln zł. W tym roku przychody przekroczą 10 mln i w 2002 roku Merlin będzie generował zyski. Według danych Merlina, jego strony odwiedza dziennie około 10 tys. internautów. Obecnie asortyment sklepu przekroczył 100 tys. różnych produktów.

STOEN i Ascom chca rozpocząć na początku przyszłego roku świadczenie usługi dostępu do Internetu poprzez linie energetyczne w technologii Powerline Communications (PLC). Przedstawiciele obu firm nie potrafili na razie określić szczegółowych warunków usługi – jak mówią – biznesplan jest w trakcie opracowywania. Usługa będzie kierowana przede wszystkim do klientów indywidualnych. „Obecnie dostawcy Internetu koncentrują się na pozyskiwaniu klientów biznesowych. My chcemy skierować swoją ofertę do typowego Kowalskiego, mieszkańców osiedli domów jednorodzinnych, czy bloków” – stwierdził inż. Zdzisław Kalinowski ze STOEN-a.

Prokuratura Okręgowa w Warszawie rozpoczęła dochodzenie w sprawie zatajenia w prospekcie emisyjnym Areny prawdziwych danych o spółce. Według rzecznika prokuratury, pierwszych informacji o wynikach śledztwa można się spodziewać pod koniec roku.

Prezes URT Kazimierz Ferenc przedstawił stanowisko, w którym określił dwa modele rozliczeń pomiędzy dostawcą usług internetowych a operatorem telekomunikacyjnym, oraz określa wysokość stawek w tych rozliczeniach. Nie powinna odbiegać od poziomu stawek w rozliczeniach międzyoperatorskich. Ich wysokość określa z kolei wcześniejszy dokument prezesa URT, z sierpnia br. W obu przypadkach, wysokość opłaty za dostęp do Internetu ustala dostawca usług internetowych. URT określił też swoje stanowisko w sprawie wysokości opłaty za rozpoczęcie połączenia. Według dokumentu, stawka ta powinna odpowiadać maksymalnym stawkom rozliczeń międzyoperatorskich, określonym w odpowiednim stanowisku prezesa URT. W uzasadnieniu prezes URT podkreślił, że dostęp poprzez dial-up jest z technicznego punktu widzenia taką samą usługą interkonektową jak połączenia głosowe, nie ma więc podstaw do różnicowania stawek. W stosunku do rozliczeń międzyoperatorskich, określonych w odrębnym stanowisku, wyeliminowana została jedynie taryfa 75% stawki maksymalnej. Obecnie URT prowadzi prace nad stanowiskiem w sprawie zryczałtowanej opłaty za komutowany dostęp do Internetu.

Krakowska spółka The Polished Group SA (TPG) zawarła umowę z amerykańską firmą informatyczną SpeedTrack. Polski podmiot będzie starał się stworzyć we współpracy ze SpeedTrack oprogramowanie oparte na technologii Guided Information Access (GIA). Nowym produktem będzie aplikacja pozwalająca na zarządzanie, przeszukiwanie i analizowanie informacji z bardzo dużych baz danych, w oparciu o ważność informacji. Wspólny produkt ma pojawić się w połowie przyszłego roku na rynku amerykańskim. Wartość kontraktu została oszacowana na kilkaset tysięcy dolarów.

Według ankiety przeprowadzonej przez ARC Rynek i Opinia oraz agencję BCA 99% dziennikarzy wykorzystuje Internet jako źródło informacji. Jednocześnie jedna piąta ankietowanych dziennikarzy uważa, że od Internetu wiarygodniejsze są „inne media”. Według przeprowadzonego on-line badania, 99% dziennikarzy deklaruje, że wykorzystuje Internet jako źródło informacji, a 30,5% traktuje go nawet jako najważniejsze źródło. Większe znaczenie miały dla ankietowanych dziennikarzy jedynie własne źródła informacji (38,1%). Dla ponad 88% dziennikarzy praca bez Internetu byłaby trudna. Dla 57% uczestników badania Internet jest równie wiarygodnym źródłem informacji, jak inne. Co piętnasty badany (6,7%) uważa Internet za najbardziej wiarygodne źródło. Z drugiej strony ponad trzy razy więcej dziennikarzy (22%) jest przeciwnego zdania stwierdzając, że inne media są bardziej wiarygodne.

Dokonało się przekształcenie Net2Net w TDC Internet Polska. Grupa objęła sześć spółek - dostawców Internetu i wchodzi w skład TDC A/S.

W związku z utrzymującym się od 2000 roku niemal zerowym przyrostem abonentów, TP S.A. będzie mocniej rozwijać sprzedaż. Jednym z pomysłów jest utworzenie sprzedaży usług w sieci akwizytorów. Mają być oni kierowani do klientów binesowych.

Serwis Chip Online zniknie z portalu Poland.com i będzie funkcjonował jako samodzielna witryna. Od początku przyszłego roku serwis będzie nadrabiał zaległości związane z rozwojem, jakie powstały w okresie ponad rocznej współpracy z portalem. Vogel Publishing odbiera tym samym Poland.com wyłączną licencję do publikowania w Internecie serwisu CHIP Online. W związku z decyzją o powrocie do samodzielnego zarządzania serwisem, Vogel musi zatroszczyć się o wiele spraw, w tym o technologiczną stronę funkcjonowania serwisu. Serwis CHIP Online będzie uruchomiony początkowo w okrojonej postaci i będzie zawierał Newsroom, serwis ftp i biuletyny. „Obsługę zaprojektowanej przez nas platformy technologicznej, na której działa CHIP Online, obecnie przekazujemy w outsourcing. Spółka będzie sprawowała opiekę nad serwisem i dokonywała zmian, zgodnie z naszymi wskazówkami” – powiedział Jerzy Karwelis, prezes zarządu Vogel Publishing. Wydawnictwo szukało już także firmy, która będzie obsługiwać serwis od strony reklamowej. „Zebraliśmy oferty od firm na rynku, które chciałyby się zająć obsługą adserwerową. W ciągu tygodnia podejmiemy w tej sprawie decyzję” – mówi prezes Vogel Publishing.

APN Promise rozpoczął jako pierwszy sprzedaż polskiej wersji WindowsXP. Cena brutto MS Windows XP Home Edition Upgrade wynosi 449 zł. Wprowadzana na rynek Home Edition Upgrade, przeznaczona jest dla użytkowników indywidualnych oraz do użytku domowego dla całych rodzin.

Dzięki podpisaniu umowy partnerskiej z Telia International Carrier, Pro Futuro będzie świadczyć usługi wirtualnych sieci prywatnych do większości krajów europejskich, a także do Stanów Zjednoczonych i Hongkongu (Global IP-VPN). Klienci mogą wybrać kanał o przepływności od 64 kb/s do 1984 kb/s. Usługa jest kierowana do dużych i średnich firm.

Optimus sprzedał posiadane 50% udziałów w spółce stowarzyszonej eMarket. Nabywcą została spółka Polsat Cyfrowy, która jest obecnie jedynym właścicielem podmotu. Wartość transakcji nie została ujawniona. W komunikacie Optimus poinformował, że: "Elementem tej transakcji było również odzyskanie przez Optimus SA całej kwoty wierzytelności od spółki eMarket. Sprzedaż udziałów jest kontynuacją działań związanych z restrukturyzacją Grupy Optimus rozpoczętą wydzieleniem portalu Onet.pl".

Agora, wydawca Gazety Wyborczej zwolniła 170 osób, czyli 5% zatrudnionych. Agora wdraża program oszczędnościowy, który zakłada także m.in. zamrożenie w 2002 roku płac.

Walne zgromadzenie akcjonariuszy Softbanku podjęło uchwałę o emisji obligacji. Ich wartość nominalna nie przekroczy 100 mln zł, a termin wykupu nie przekroczy 3 lat. Środki uzyskane z emisji Softbank przeznaczy na restrukturyzację zadłużenia i inwestycje kapitałowe.

Ministerstwo infrastruktury odroczyło do 2002 r. spłatę rat koncesyjnych. Sześciu operatorów stacjonarnych, w tym Netia, TL i El-Net ma czas do 20 stycznia. Decyzję o prolongacie spłaty rat koncesyjnych podjął minister infrastruktury, a zaakceptował ją resort finansów

Elektrim i MCI Management poinformował o sprzedaży udziałów w portalu Poland.com. MCI sprzedał za 10 tys. zł 24,58% akcji portalu, a Elektrim 75% za 90 tys. zł, członkowi grupy menedżerskiej Poland.com, Tomaszowi Głowiakowi. Transakcja, jak podano w komunikacie ma charakter management buy-out. MCI sprzedało ponadto Tomaszowi Głowniakowi swoje wierzytelności na rzecz Poland.com, w wysokości 595,4 tys. zł, także za kwotę 10 tys. zł. Komentując wydarzenie, prezes MCI Management, Tomasz Czechowicz stwierdził, że po restrukturyzacji Poland.com jako anglojęzyczny serwis promujący Polskę w Internecie będzie miał duże szanse na przetrwanie.

W zakończonym 31 października roku finansowym, polskie przedstawicielstwo HP odnotowało ogólny wzrost przychodów o 5,3% i wzrost sprzedaży usług informatycznych o 59%. Udział usług w całkowitym bilansie firmy wynosi obecnie ponad 28%. W br. HP Polska osiągnął 373,1 mln USD przychodów, o ponad 5% więcej niż w roku ubiegłym. HP Polska miało natomiast 59-proc. wzrost sprzedaży usług informatycznych – z 66,5 mln USD w roku 2000 do 105,7 mln USD w 2001. Całkowity przychód Hewlett-Packard wyniósł w 2001 roku finansowym 45,2 mld dolarów.

Szeptel zajmie się rozbudową zarządzanej przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe ogólnopolskiej sieci optycznej POL-34. PCSS zakupi także od Szeptela odcinek światłowodu łączącego Warszawę z Białymstokiem. Szeptel zawarł umowy o łącznej wartości ponad 9 mln zł z Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym (PCSS), afiliowanym przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu. Kontrakty zawarto w ramach programu rozwoju infrastruktury informatycznej "Pionier" Komitetu Badań Naukowych.

Prokuratorzy generalni dziewięciu amerykańskich stanów prawdopodobnie uzależnią podpisanie ugody w wytoczonej koncernowi sprawie antymonopolowej od udostępnienia tańszej wersji systemu Windows. Przedstawiciele Kaliforni, Massachusetts, Connecticut, Iowa, Florydy, Kansas, Minnesoty, Zachodniej Virginii oraz Utah zapowiadają, że zgodzą się na podpisanie porozumienia, jeżeli Microsoft wprowadzi na rynek wersję systemu nie zawierającą wielu zintegrowanych z nim dotychczas funkcji. Microsoft miałby także zostać zobligowany do dołączenia do Windows XP obsługi języka Java. Microsoft zrezygnował z implementowania jej w Windows XP z powodu utarczek prawnych z twórcą tej technologii - firmą Sun Microsystems.

Szef AOL TW odejdzie na emeryturę. Gerald Levin odejdzie w maju przyszłego roku. Jego miejsce zajmie jeden z wiceprezesów, Richard Parsons.

AT&T poinformowało o przeniesieniu około 40% z 850 tys. klientów do swojej własnej zapasowej sieci, po tym jak Excite odciął im w miniony weekend dostęp do Internetu. W poniedziałek AT&T udało się przenieść ponad 330 tys. swoich użytkowników do nowej sieci AT&T Broadband. Trwa "przeprowadzka" kolejnych użytkowników, która zakończyć się powinna w tym tygodniu. Z kolei Comcast Cable Communications oraz Cox Communications poinformowały o zawarciu z Excite porozumienia o utrzymania współpracy do czasu, gdy będą posiadały własne sieci. Ich uruchomienie ma ma nastąpić na przestrzeni kilku miesięcy. Porozumienie kosztowało firmy 320 mln USD.

RealNetworks, AOL Time Warner, Bertelsmann AG oraz EMI Group uruchomiły wspólnie płatny serwis muzyczny MusicNet. Za niecałe 10 USD można pobrać 100 plików MP3 miesięcznie. Drugie tyle trzeba wyłożyć na miesięczny abonament usługi RealOne, która umożliwia korzystanie z MusicNet. Za korzystanie z niego trzeba będzie zapłacić 9,95 USD miesięcznie. Tyle samo będzie również kosztował dostęp do MusicNet - za tę kwotę internauci będą mogli pobrać 100 plików MP3 lub 100 razy skorzystać z przekazu strumieniowego (na początku dostępnych będzie 48 różnych stacji radiowych).

Holenderski sąd nakazał twórcom KaZaA, programu do wymiany plików w Internecie, zmodyfikować aplikację tak, by nie można było za jej pośrednictwem rozpowszechniać plików chronionych prawem autorskim.Twórcy programu KaZaA mają dwa tygodnie na odwołanie się od decyzji sądu - jeśli tego nie zrobią, za 14 dni będą zmuszeni zawiesić działalność do czasu uruchomienia "filtrów", które uniemożliwią dystrybuowanie pirackich materiałów audiowizualnych, lub płacić wysokie kary za każdy dzień działalności. "Jesteśmy teraz kompletnie zdezorientowani i nie wiemy właściwie, co powinniśmy robić" - mówi przedstawiciel KaZaA, Christiaan Alberdingk Thijm. "Nasz program jest darmowy, korzystają z niego miliony użytkowników na całym świecie. Nie da się go tak po prostu "wyłączyć". Nawet jeżeli usuniemy z sieci nasz serwer, natychmiast pojawią się jego mirrory" - dodaje C. A. Thijm.

Double Click podpisał umowę z operatorem interaktywnej telewizji Liberate Technologies. Oprogramowanie adserverowe zostanie przystosowane do wykorzystania w iTV. Oprogramowanie Double Click’a AdServer zostało już zintegrowane z Navigatorem, aplikacją dostarczającą klientom LT usługę iTV. Firmy poinformowały ponadto, że planują powiązać AdServer z technologią Connect, dzięki czemu operatorzy kablowi będą mogli serwować reklamy w telewizji interaktywnej. W oparciu o tą technologię DC będzie mógł umieszczać spoty i reklamy pop-up pod kątem preferencji odbiorcy. Podobne plany rozwijają inni dostawcy oprogramowania do prowadzenia i planowania kampanii reklamowych w Internecie. Na początku br. 24/7 Media podpisał np. umowę z dostawcą video-on-demand, SeaChange oraz brytyjskim operatorem iTV, Pace. Z kolei rywal Liberate, OpenTV, poinformował o nawiązaniu współpracy z Macromedia. Firmy poinformowały m.in. że rozwiązania technologii Flash zostaną dodane do przeglądarki Open TV – Device Mosaic. Dzięki porozumieniu, agencje reklamowe mają szansę na tworzenie reklam, które będą mogły być użyte zarówno w kampaniach w Internecie, jak i telewizji interaktywnej.