Przegląd tygodnia 27.07 - 2.08

Za 3,5 mld USD IBM kupił firmę doradczą PwC Consulting. Tymczasem w kraju Prokom Software podpisał trzyletnią umowę z PZU S.A., a obligatariusze Elektrimu przyjęli plan restrukturyzacji zadłużenia spółki.

Wręczono nominacje 15 członkom nowopowstałej Rady Telekomunikacji, która ma pełnić rolę doradczą przy prezesie URTiP. Regulator wydał też dwa kolejne zezwolenia telekomunikacyjne: poznańskiej e-Telko i Pilickiej Telefonii z Radomia.

Krakowski sąd oddalił zażalenie obrońców byłego prezesa Optimusa i Roman K. będzie musiał wpłacić 8 mln zł poręczenia majątkowego. Byli członkowie kierownictwa, w tym prezes, oskarżeni są o wyłudzenie 8 ,5 mln zł podatku VAT i cła, poprzez stosowanie mechanizmu fikcyjnego eksportu i importu sprzętu komputerowego w latach 1998-1999. W styczniu br. sąd umorzył podobną sprawę przeciwko JTT Computer.

Prokom Software SA zawarł z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń SA aneks do umowy z 10 lutego 2000 r., dotyczący sprawowania opieki nad systemem informatycznym PZU przez okres 3 lat. Gwarantowane wynagrodzenie w pierwszym roku obowiązywania umowy nie przekroczy 58,3 mln zł.

Uczestniczący w głosowaniu obligatariusze Elektrimu posiadający prawo do 85% wartości papierów holdingu (377,8 mln EUR) przyjęli jednogłośnie uchwałę o restrukturyzacji jego zadłużenia. Porozumienie dotyczy obligacji wymiennych Elektrimu wyemitowanych w kwocie 440 mln EUR, o terminie zapadalności przypadającym na 2004 rok.

W ciągu dwudziestu miesięcy od rozpoczęcia działalności, mBank zdobył 250 tys. klientów, którzy obecnie deponują na jego 310 tys. rachunkach 1,55 mld zł.

Według raportu TNS OBOP, w pierwszym półroczu dostęp do Internetu miało średnio 23% dorosłych Polaków, ale ich liczba rośnie bardzo powoli. 18% populacji, czyli 5,5 mln osób - to internauci, czyli osoby przynajmniej raz w miesiącu odwiedzające Sieć. Ponad jedna piąta internautów mieszka na wsi – jest ich więcej niż użytkowników Intenretu w wielkich miastach.

ComArch podpisał kolejny zagraniczny kontrakt na wdrożenie systemu dla telekomunikacji TYTAN - tym razem klientem spółki jest Dubai Internet City. Na początku lipca donosił już o innym zagranicznym wdrożeniu: spółka podpisała umowę na wdrożenie i outsourcing systemu billingowego TYTAN z Terra Telecommunications z Miami na Florydzie. Amerykański kontrakt przyniósł ComArchowi 0,72 mln USD. „Nisza małych i średnich operatorów w USA jest dla nas szczególnie interesująca. Wynika to m.in. z faktu oferowania systemu w atrakcyjnym kosztowo modelu ASP. Trudniejszym rynkiem jest rynek niemiecki, chociaż i tam posiadamy już wdrożenie Tytana – w spółce Deutsche Telefon und Marketing Services (największy w Niemczech operator tzw. sieci inteligentnych obsługujących numery 0800..., 0700..). ComArch jest jeszcze na rynkach zagranicznych w fazie walki o referencje, chociaż z sukcesami zaczynamy uczestniczyć tam w coraz większych przetargach na systemy telekomunikacyjne” – powiedział Christophe Debou, członek zarządu ComArch S.A.

W ciągu roku od uruchomienia usługi CityConnect, umowę na użytkowanie systemu płatności w Internecie podpisało 80 sprzedających, w wyniku czego system działa w 140 sklepach. Poprzez CityConnect dokonano w nich 10 tys. transakcji o łącznej wartości 2 mln zł.

Infovide zmieniło formę prawną działalności – ze spółki z o.o. na spółkę akcyjną. Jeszcze jesienią br. spółka planuje pozyskać inwestora w postaci funduszu vc; w perspektywie 2-3 lat planowane jest wejście na GPW.

ComputerLand SA podpisał z Górnośląskim Zakładem Elektroenergetycznym SA umowę na stworzenie kompletnego systemu informacji o eksploatowanej przez GZE sieci elektroenergetycznej. W ramach zapłaty, za realizację przewidywanego na 21 miesięcy projektu ComputerLand otrzyma 23,09 mln zł.

Po pierwszych sześciu miesiącach na polskim rynku PC osłabła nieco pozycja zachodnich producentów na korzyść firm krajowych. W pierwszej połowie roku sprzedano ok. 400 tys. komputerów. Producenci liczą, że uda się pobić ubiegłoroczny rekord miliona sprzedanych PC.

Według raportu przedstawionego przez Stowarzyszenie Wydawców Online (OPA) i firme badawczą comScore, amerykańscy internauci wydali w I kw. br. 300 mln USD na dostęp do płatnych serwisów WWW.

IBM zapłaci 3,5 mld USD za dział doradztwa biznesowego i usług IT firmy – PwC Consulting. 2,7 mld USD z ustalonej kwoty ma być przekazane w gotówce, 400 mln USD w akcjach a 400 mln USD – papierach dłużnych. Przejęcie - zatwierdzone przez rady nadzorcze obu stron umowy - ma być zakończone w III kwartale br. Transakcja obciąży wyniki IBM w czwartym kwartale w wysokości 30 centów na akcję. Zyski z niej spodziewane są pod koniec 2004 r. IBM Global Services zatrudniał dotąd łącznie 150 tys. osób w 160 krajach. Jego roczne przychody wyniosły w 2001 r. 35 mld USD, 41% całkowitych obrotów IBM. Z kolei PwC Consulting w zakończonym w czerwcu 2002 roku finansowym miało 4,9 mld USD przychodów i 30 tys. pracowników w 52 krajach.

Gunter Thielen zastąpi Thomasa Middelhoffa na stanowisku szefa koncernu Bertelsmanna. Ustąpienie Middelhoffa wynika, jak powiadomiono w oficjalnym komunikacie, z różnic jakie zarysowały się w poglądach na przyszłość koncernu pomiędzy dotychczasowym dyrektorem wykonawczym i zarządem a radą nadzorczą. Różnice dotyczyły również wizji zasad współpracy pomiędzy zarządem i radą nadzorczą. Thomas Middelhoff rozpoczął współpracę z Bertelsmannem jeszcze w 1986 roku. W 1994 roku został członkiem zarządu, a w 1998 - prezesem.