Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Przegląd tygodnia 20-26.4

Chemiskór zamierza na bazie dawnego Ahoja stworzyć sieć lokalnych portali, ściśle zintegrowanych z lokalnymi tytułami prasowymi i rozgłośniami radiowymi, będącymi w posiadaniu grupy. Pierwszy portal ma powstać w ciągu najbliższych kilku tygodni.

Wortal finansowy Expander.pl zarejestrował już 60 tys. użytkowników. Złożyli oni zamówienia na produkty finansowe o wartości 25 mln zł. Teraz wększą część przychodów przynosi wortalowi sprzedaż powierzchni reklamowej w serwisie. Expander chciałby, aby do przełomu 2002 i 2003 r. wpływy z reklam i prowizje od sprzedaży instrumentów finansowych były na tym samym poziomie. Później udział prowizji powinien rosnąć i stanowić większość przychodów serwisu. Jego założyciele planują osiągnięcie progu rentowności na przełomie 2003 i 2004 r.

PTK Centertel, operator sieci Idea pozyskał dwumilionowego klienta. Jest to mniej, niż mają konkurenci PTC (Era), która ma już 3 miliony abonentów, czy Polkomtel (Plus GSM), ale prezes spółki Marek Józefiak zapowiada, że docelowo chce zdobyć 1/3 rynku. Spośród dwumilionowej rzeszy posiadaczy aparatów w sieci Idea 800 tys. posiada telefon obsługujący protokół WAP. Z możliwości serfowanie po Sieci korzysta 300 tys. czyli ok. 40% abonentów, posiadających telefon WAP. Strata netto operatora w ubiegłym roku wyniosła 659 mln zł, wobec 331 mln zł straty w 1999 r. Ten rok Centertel ma także zakończyć stratą, natomiast przychody mają wzrosnąć o 50%.

Chemiskór zamierza na bazie dawnego Ahoja stworzyć sieć lokalnych portali, ściśle zintegrowanych z lokalnymi tytułami prasowymi i rozgłośniami radiowymi, będącymi w posiadaniu grupy. Pierwszy portal ma powstać w ciągu najbliższych kilku tygodni. Portale będą funkcjonować w oparciu o lokalny rynek reklamowy i usług informatycznych: przede wszystkim hostingowych i kolokacyjnych. Dodatkowo firma zamierza świadczyć usługi dostępowe. Jedna z firm grupy: TMS Auction, poza prowadzeniem aukcji internetowych, ma stanowić platformę rozliczeń barterowych. Wiele małych firm, o niskiej płynności finansowej, reklamujących się w mediach z grupy Chemiskóru, woli regulować zobowiązania towarami. Ich stosunkowo niska cena zapewnia korzystne marże, nawet przy niewysokiej cenie dystrybucji, przy sprzedaży za pośrednictwem Internetu. Chemiskór sprzedał prawa do portalu Ahoj spółce Internet Operator, która będzie koncentrowała internetowe przedsięwzięcia Chemiskóru.

Założony przez Softbank i International Finance Corporation - Softbank Emerging Markets rozpoczął w Polsce działalność jako SBEM Poland. Kapitał założycielski Softbank Emerging Markets wynosi 200 mln USD. SBEM interesują głównie inwestycje w start-upy. Minimum, jakie firma planuje zainwestować w jednorazowy projekt to 500 tys. USD. SBEM chce być średnio- i długoterminowym inwestorem. Sektory jakie interesują SBEM to telefonia bezprzewodowa, różne modele e-biznesu i infrastruktura do przedsięwzięć internetowych. Softbank chce wprowadzić do Polski niektóre ze swego liczącego 600 spółek portfela. Fundusz chce także, aby firmy portfelowe w krajach regionu współdziałały ze sobą. Warszawskie biuro SBEM jest drugim otwartym przez firmę regionalnym biurem; poprzednie spółka otworzyła w Azji Południowo-Wschodniej.

10 maja br. PKP S.A. skieruje na WZA wniosek o zawiązanie spółki PKP Telekomunikacja, która obejmie większość infrastruktury telekomunikacyjnej spółki-matki. Nowa spółka objęłaby całą infrastrukturę telekomunikacyjną, a więc wszystkie kable, centrale telefoniczne, systemy transmisji danych i inne urządzenia. W skład PKP Telekomunikacji nie wejdą natomiast kable światłowodowe. Roczne obroty spółki mają wynieść 220 mln zł, przy czym w pierwszym roku przewidywany jest zysk na poziomie 10 mln zł. PKP Telekomunikacja podjęłaby działalność w sierpniu br., po uzyskaniu niezbędnych koncesji. Podstawowym polem działania spółki będzie działalność na rynku transmisji danych.

Tel-Energo i Crowley Data Poland podpisały umowę o współpracy. Obie spółki planują poszerzyć ofertę dla potencjalnych polskich klientów o usługi transmisyjne. Tel-Energo, operator ogólnopolskiej sieci światłowodowej energetyki, liczy na rozwiązanie problemów tzw. „ostatniej mili”, dzięki należącej do CDP szerokopasmowej, dostępowej sieci bezprzewodowej DataStar, zbudowanej w technologii LMDS. CDP natomiast planuje przy pomocy Tel-Energo rozbudować własną międzymiastową sieć szkieletową, łączącą sieci największych miast. Obie firmy uzgodniły ponadto jednolite zasady obsługi klientów.

W 2000 r. przychody Telekomunikacji Polskiej wyniosły 14, 6 mld zł, podczas gdy w 1999 r. było to 12,4 mld zł. Oznacza to wzrost o 18,5%. Zysk netto był niemal dwukrotnie większy i wyniósł 2 mld zł. Rok wcześniej było to 1,1 mld zł. W 2000 r. TP S.A. przeznaczyła na inwestycje ponad 5,2 mld zł. Udziały w rynku tradycyjnej telefonii TP S.A. zamierza wykorzystać jako platformę do ekspansji w rozwijające się obszary rynku: transmisję danych, szerokopasmowy dostęp do Internetu i usługi internetowe. Firma deklaruje, że w przyszłości obszary te mają stanowić znaczący udział w przychodach.

Wartość sprzedaży Optimusa w I kw. 2001 r. wyniosła 145,5 mln zł i była o 9% niższa niż w I kw. 2000 r., oraz o 36% niższa niż w IV kw. 2000 r. Działalność operacyjna przyniosła straty w wysokości 11,9 mln zł. Straty te byłyby jeszcze wyższe, gdyby nie korzystne dla Optimusa różnice kursowe, który przyniosły firmie dodatkowo 1,7 mln zł. Słabe wyniki Optimusa na początku bieżącego roku stanowią kontrast w porównaniu do, stosunkowo udanego, poprzedniego okresu rozliczeniowego 1.10 - 31.12 2001 r., kiedy to przychód wyniósł 227 mln zł a zysk netto 11,4 mln zł.

Amazon zmniejszył stratę w I kw. br. i jeszcze w tym 2001 r. zamierza wypracować zysk. Spółka zanotowała stratę w wysokości 49 mln USD. W analogicznym okresie 2000 r. strata wyniosła 99 mln USD. Wcześniej Amazon zapowiadał stratę na poziomie 698 mln USD, lub 22 centów na akcję, zaś analitycy z Thomson Financial/First Call spodziewali się straty ok. 25 centów na akcję. Marża brutto spółki wzrosła do 26%, przekraczając o 4% prognozy analityków. Największy na świecie sklep internetowy zyskał w ostatnim kwartale 3 mln nowych klientów, co oznacza, że w sumie z jego usług korzystają już 32 mln osób na całym świecie. Jednocześnie Amazon boryka się z pozwem sądowym złożonym przez niezadowolonych akcjonariuszy, którzy oskarżają firmę o fałszowanie wyników finansowych.

International Telecommunication Union zbadało kilka parametrów dostępności Internetu i komputerów na świecie. Jednym z nich była liczba hostów (czyli aktywnych końcówek Sieci) na 10 tys. mieszkańców kraju. W tej dziedzinie przodują Finlandia, Holandia i Norwegia (ponad 1 tys. hostów), za nimi znalazły się Szwecja i Dania - ponad 600 hostów. W pozostałych rozwiniętych krajach Europy ich liczba nie przekracza 300. W krajach naszego regionu wynosi: 88 w Polsce i 22 w Rosji. Nieco mniejsza jest rozpiętość jeżeli chodzi o ilość użytkowników Internetu, wyrażoną w procencie populacji danego kraju. Na prowadzeniu są: Norwegia - 49%, Szwecja - 46% i Finlandia - 40%. W Wielkiej Brytanii natomiast wskaźnik ten wynosi 26% a w Niemczech 24%; we Francji zaledwie 14%. Włochy z 10% wyprzedzają w tym zestawieniu już tylko Polskę - 7% i Rosję - 1%. Jedyną dziedziną w której USA górują nad Europą stanowi liczba użytkowników komputerów PC. Za oceanem posiada je 58 na 100 osób. Na dalszych miejscach są znowu Skandynawowie. Dla Szwecji wskaźnik ten wynosi 50, dla Norwegii - 49, dla Danii - 43 i dla Finalndii - 39. W Polsce jest to natomiast niespełna 7 a w Rosji nieco ponad 4.

NTT DoCoMo przesunie o 4 miesiące termin uruchomienia sieci telefonii komórkowej trzeciej generacji. Przedstawiciele DoCoMo stwierdzili, że w terminie 30 maja nie mogą zagwarantować prawidłowego działania sieci. W tej sytuacji sieć zostanie uruchomiona w październiku br. Nie wpłynie to znacząco na wyniki finansowe operatora, który nie liczył na duże przychody z UMTS w pierwszym roku działania. Opóźnienie może natomiast wpłynąć na notowania całej branży telekomunikacyjnej, jeżeli zostanie odczytane jako kolejny dowód jej słabej kondycji. Odbije się także na sytuacji takich producentów elektroniki, jak Matsushita i NEC, którzy przygotowali już do masowej produkcji modele telefonów obsługujących standard UMTS. Więcej czasu zyskały takie firmy jak Ericsson, Nokia i Motorola, które według zapowiedzi będą gotowe z telefonami UMTS w IV kw. br. W tej sytuacji pionierem technologii UMTS może stać się BT, które od 2 lat przygotowuje, za pośrednictwem firmy Manx Telecom, uruchomienie testowej minisieci 3G na wyspie Man u zachodnich wybrzeży Wielkiej Brytanii.

Amerykańska firma Retalable opracowała technologię TRM - „this recognizes music”, analizującą akustyczne właściwości nagrania fali celem jej identyfikacji, bez względu na format zapisu, szybkość transmisji czy zniekształcenie sygnału. Dotychczasowa metoda filrowania przez Napstera polegała na blokadzie plików zawierających nazwę utworu lub wykonawcy. Sposobem na obejście tego systemu zabezpieczającego było np. zniekształcanie tej nazwy lub jej pisowni.