Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Przegląd tygodnia 2 - 8.11

Polscy operatorzy komórkowi mogą poszczycić się imponującą dynamiką wzrostu przychodów i liczby abonentów. Microsoft tymczasem uzyskał połowiczną ugodę z departamentem sprawiedliwości i z 9 prokuratorami stanowymi spotka się jeszcze w sądzie.

Expander pozyskał inwestora. Została nim rzeszowska firma Modex, która za 2,3 mln USD obejmie 20% udziałów w spółce. Softbank SA do którego należy FinFin pozostanie większościowym udziałowcem spółki, posiadając 60% akcji. Pozostałe 20% obejmie zarząd FinFin SA wraz z mniejszościowymi udziałowcami. Zarząd Softbanku rozważa wprowadzenie Expandera na giełdę jeśli portal począwszy od 2003 r. będzie przynościć zysk. Debiut na GPW miałby nastąpić w 2004 r. Z Expander.pl korzysta obecnie 100 tys. zarejestrowanych użytkowników. Bieżący rok serwis zakończy jednak stratą i przychodami na poziomie 2 mln zł. W przyszłym roku firma zamierza przynajmniej podwoić tę kwotę. W związku z wejściem nowego udziałowca, biznes plan Expandera nie zakłada konieczności dokonywania dalszego podnoszenia kapitału.

Na początku stycznia 2002 zarząd Optimusa planuje debiut giełdowy dwóch spółek powstałych po podziale firmy. Oba podmioty wejdą na parkiet warszawskiej giełdy najprawdopodobniej 6 lub 7 stycznia 2002 r. Podział nowosądeckiej spółki na część technologiczną i portalową ma zakończyć się ostatecznie do końca bieżącego roku. Ponadto spółka poinformowała, że w IV kw. 2001 r. zamierza sprzedać 35 tys.komputerów. Przez pierwsze trzy kwartały tego roku Optimus sprzedał w sumie 43 tys. zestawów komputerowych. Jednocześnie władze Optimusa spodziewają się, że znaczące zwiększenie przychodów pozwoli spółce zakończyć br. zyskiem. Po trzech kwartałach 2001 r. firma ma 7,15 mln zł straty netto przy 354,77 mln zł przychodów ze sprzedaży.

Sieć telefonii komórkowej Era GSM wprowadza do swej oferty nową usługę - "Serwisy lokalne". Każdy użytkownik wyposażony w telefon GSM z funkcją WAP będzie mógł zorientować się i odnaleźć w nieznanej dla siebie okolicy. "Serwisy lokalne" mają być rozwiązaniem dla wszystkich osób, którym zależeć będzie na znalezieniu najbliższego kina, bankomatu czy apteki. Era zapewnia, że do dyspozycji użytkowników udostępniona zostanie baza teleadresowa zawierająca ponad 1,5 tys. pozycji. Od 2002 roku serwisem objęty zostanie cały kraj. Cennik usługi odpowiada cennikowi połączeń z WAP.

W połowie października BRE Bank uruchomił detaliczny bank wirtualny o nazwie MultiBank. Bank będzie posiadał tradycyjne oddziały w największych miastach Polski. Do końca 2002 r. MultiBank planuje uruchomić 30 placówek w kraju. Obecnie działające 4 placówki MultiBanku (po dwie w Łodzi i Warszawie) zostaną uzupełnione o kolejne m.in. w Katowicach, Bydgoszczy i Poznaniu. Władze BRE Banku spodziewają się, że MultiBank pozyska do końca przyszłego roku ok. 150 tys. klientów. BRE Bank przeznaczył na uruchomienie swoich obu wirtualnych banków - mBanku i MultiBanku - 50 mln USD.

Najbliższe NWZA Netii zadecyduje o dalszym istnieniu spółki. Według członka zarzadu i dyrektora finansowego spółki, Avi Hochmana, posiadane środki nie wystarczają na realizację zaplanowanych do końca sierpnia 2002 nakładów inwestycyjnych. Netia ma 860 mln zł straty po trzech kwartałach br. Strata jednostkowa Netii przekroczyła wartość kapitału rezerwowego i 1/3 akcyjnego.

Dziewięć polskich firm (w ub. roku – 12) znalazło się w rankingu najszybciej rozwijających się spółek technologicznych w Europie Środkowej - Fast 50, opracowanym przez Deloitte & Touche Central Europe. Najwyżej, na 6 miejscu uplasowała się warszawska firma e-point. Pierwsze dwa miejsca zajęły firmy węgierskie.

Magnus Info System zamontował już w Polsce ponad 50 bezpłatnych samoobsługowych terminali multimedialnych. Do końca roku na ulicach i w obiektach publicznych stanie ich 150, a do końca 2002 - tysiąc. Terminal zawiera komputer osobisty, głośniki, mikrofon, drukarkę, kamere i czytnik kart.

Według raportu ARC Rynek i Opinia, ponad 50% firm w Polsce posiada dostęp do Internetu, zaś własną stronę WWW aż dwie trzecie spośród przedsiębiorstw posiadających dostęp do Sieci. 80,3% firm, które posiadają własną witrynę deklaruje również posiadanie własnej domeny internetowej. Częściej mogą pochwalić się dostępem do Internetu większe firmy. W co czwartej firmie z Internetu korzystają wszyscy pracownicy, zaś 29,3% stanowią przedsiębiorstwa, w których dostęp do Internetu ma od 6 do 25% zatrudnionych.

mBank oferuje od 15 listopada br.otwarcie lokaty, która chroni przed opodatkowaniem oszczędności. Oprocentowanie lokaty zbliżone będzie do oprocentowania rachunku eMAX. Wcześniejsze wycofanie środków z lokaty nie będzie "grozić" utratą odsetek.

Strata netto grupy Elektrim z pierwszego półrocza 2001 zmniejszyła się w stosunku rocznym o 5,5%, do 471,3 mln zł. Przychody ze sprzedaży wzrosły o 4,2%, do 2,8 mld zł, a zysk EBITDA zwiększył się o 120,8%, do 396,3 mln zł. Portal Poland.com ma po pierwszym półroczu 2001 roku 10,1 mln zł straty. Jednocześnie spółka miała zaledwie 830 tys. zł przychodów, a jego zobowiązania wynosiły 30 czerwca br. 11,3 mln zł.

W ciągu 9 miesięcy zysk netto POlkomtela wzrósł czterokrotnie do 246 mln zł. Przychody operatora sieci Plus GSM wyniosły 3,1 mld zł (2,6 mld zł rok wcześniej).Polkomtel osiągnął po trzech kwartałach 2001 r. zysk netto w wysokości 246 mln zł, prawie cztery razy więcej niż w tym samym okresie roku ubiegłego (65,5 mln zł). Przychody firmy w tym okresie wyniosły 3,1 mld zł (2,6 mld zł). Na lepsze wyniki wpływ miał wzrost liczby abonentów i 148 proc. przyrost dochodów z usług dodatkowych, w tym głównie opartych na komunikatach SMS. Z usług sieci Plus GSM korzysta obecnie 3,2 mln abonentów (2,1 mln rok wcześniej), z tego ok. 1,3 mln osób to klienci systemu prepaid - Simplus. Na koniec 2001 r. liczba abonentów Polkomtela ma osiągnąć 3,5 mln. Przychody firmy w 2001 r. wyniosą 4,2 mld zł, a zysk netto 500 mln zł.W tym roku Polkomtel zainwestował już w rozbudowę sieci 633 mln zł.

Interia może mieć w br. ponad 14 mln zł przychodów. Portal chce oszczędzać na pracownikach i więcej zarabiać na płatnych serwisach i reklamie, m.in. wprowadzając całoekranowe spoty z animacjami. Po trzech kwartałach strata portalu wynosi 7,3 mln zł, przy 10 mln zł przychodów. Prezes portalu, Tomasz Jażdżyński podtrzymał przytaczaną wcześnej w prasie prognozę 14 mln zł przychodów w 2001 roku. „Na podstawie zawartych umów mogę stwierdzić, że ta prognoza jest wykonana i niezagrożona. Niewykluczone nawet, że będziemy mogli pochwalić się lepszym wynikiem” – powiedział. Przy normalnym, stabilnym rozwoju rynku, portal powienien uzyskać rentowność pod koniec 2003 roku. Prezes Interii zaprzeczył, jakoby firma szukała nowego partnera strategicznego. Wyraził jedynie nadzieję, że docelowo obok inwestora medialnego (RMF FM) i technologicznego (ComArch), w portalu pojawi się także operator telekomunikacyjny. Obecnie, miesięczne utrzymanie portalu pochłania 1,4 mln zł brutto. Po wprowadzeniu kroków oszczędnościowych, Tomasz Jażdżyński przewiduje, że ta wartość spadnie do poniżej 1 mln zł netto.

Idea, operator sieci telefonii komórkowej, poinformował, iż na dzień 31 października z jego usług korzysta już 2,45 mln abonentów. Oznacza to prawie dwukrotny wzrost liczby klientów w porównaniu do października 2000 r. (1,27 mln). Prawie 27% abonentów Idei stanowią klienci biznesowi (650 tys.).

PTK Centertel pochwalił się również 26-proc. udziałem w polskim rynku telefonii komórkowej, liczonym ilością abonentów. W ciągu roku operatorowi udało się zwiększyć ten udział o 6%. W pierwszym półroczu br. Idea przyłączyła 545 tys. nowych abonentów, Era oraz Plus przyłączyli odpowiednio 514 i 424 tys. nowych klientów. Jednocześnie władze PTK Centertel zapowiedziały, że tegoroczne przychody ze sprzedaży będą o około 50% wyższe w stosunku do wyniku za rok ubiegły i wyniosą 2,37 mld zł. Po sześciu miesiącach br. spółka zanotowała 1,05 mld zł przychodów i 228 mln zł straty netto.

W Wiedniu początek rozprawy w której Deutsche Telekom występuje przeciwko m.in.. Elektrimowi. Spór dotyczy prawa do pierwokupu akcji PTC od TuiR Warta, Kulczyk Holding, BRE Bank i Drugiego Funduszu Rozwoju BRE, którego wykonanie miał zdaniem DT - niemiecki operator. Tymczasem akcje objął Elektrim. Według Elektrimu, które stanowisko poparły wcześniej polskie instancje sądowe, DT nie miał prawa pierwokupu, nie miał też zezwoleń administracyjnych.

Grupa Kapitałowa Prokomu zanotowała w pierwszym półroczu br. 30,2 mln zł straty netto. Dla porównania pierwsze półrocze w 2000 r. spółki Prokomu zamknęły zyskiem netto na poziomie 36,74 mln zł. Od stycznia do czerwca 2001 r. grupa wypracowała 455,85 mln zł przychodów, co oznacza 16-proc. wzrost w porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym. Przychody Prokom Software SA stanowiły ponad 80% tej kwoty. Po trzech kwartałach 2001 r. spółka osiągnęła 1,97 mln zł zysku netto i 542,78 mln zł przychodów ze sprzedaży. Ponad połowę z nich spółka uzyskała dzięki realizacji umów z ZUS, TP SA, Warta SA, PZU SA oraz Ministerstwem Finansów. Strata grupy jest wynikiem odpisów utraty wartości udziałów Prokomu głównie w spółkach Softbank SA w kwocie 54,1 mln zł i Ster-Projekt SA w wysokości 11,9 mln zł. Ponadto w półrocznym raporcie skonsolidowanym Prokomu, na stratę netto złożyły się ujemne wyniki przede wszystkim spółek: Wirtualna Polska - 27,3 mln zł, Ce-market.com - 4,28 mln zł, Prokom Internet - 10,78 mln zł, Koma - 2,11 mln zł, Optix Polska - 1,97 mln zł, Edison - 1,88 mln zł, The Polished Group - 2,16 mln zł. Ze spółek grupy, które zostały uwzględnione w półrocznym raporcie, tylko firma Zeto odnotowała zysk netto na poziomie 136 tys. zł.

eCard podpisał porozumienie z firmą BillBird, na mocy którego przejmie sieć płatności internetowych WellPay. Klientów sieci będzie teraz obsługiwał system MikroPłatności eCardu. Wyłączenie serwisu WellPay nie nastąpi jednak automatycznie, podobnie jak automatycznie jego klienci nie zostaną przekierowani do usługi Mikropłatności. „Obecnie BillBird rozpoczyna wypowiadanie umów serwisom i klientom portmonetek. Ta procedura zamknie się w okresie jednego – dwóch miesięcy. Liczymy, że z oferty przejścia skorzysta co najmniej 60% użytkowników i serwisów współpracujących z WellPay” – mówi Tomasz Czechowicz z działu marketingu eCardu. Przedstawicielka operatora WellPay nie ukrywa, że rynek klientów indywidualnych nie był rynkiem docelowym firmy. BillBird jest nastawiony na rynek korporacyjny – banki, dostawców rachunków, rozliczenia płatności. Nieco „obok” była rozwijana usługa dla klientów indywidualnych – e-portfel i Moje Rachunki. Teraz skoncentruje się na budowie platformy rozliczeń płatności.

Jupiter NFI SA za kwotę 10,4 mln zł objął akcje płockiej spółki dataCOM, reprezentujące 49,08-proc. jej kapitału zakładowego. Spółka dataCOM jest operatorem metropolitarnej sieci telekomunikacyjnej działającej w Warszawie. Firma zajmuje się ponadto świadczeniem krajowych i międzynarodowych usług transmisji danych, dzierżawą łączy telekomunikacyjnych, kolokacją serwerów i budową i udostępnianiem własnych sieci telekomunikacyjnych. Łączna planowana inwestycja kapitałowa Jupiter NFI SA w spółkę dataCOM SA sięgnie kwoty 26,3 mln zł. Po jej zakończeniu udziały funduszu stanowić będą 70-proc. kapitału zakładowego spółki.

Rada nadzorcza Telbanku nie zgodziła się na sprzedaż przez Pekao akcji spółki Szeptelowi. Do zakupu akcji Talbanku zgłosił się chętny będący już jego akcjonariuszem - BRE. Tym samym przysługuje mu prawo pierwszeństwa zakupu.

Nordea Bank Polska uruchomiło internetowe konto Solo. Pomimo, że Nordea działa już na świecie w sektorze elektornicznej bankowości, w Polsce nie zastosowano gotowego systemu. Nowe rozwiązanie, Bankowość Elektroniczna Nordea, zostało stworzone przy współpracy z Infovide. Oferta Nordea-Solo jest obecnie kierowane do klientów indywidualnych, ale wkrótce rozpocznie się obsługa małych i średnich przedsiębiorstw. Grupa Nordea wprowadza usługi zdalnego dostępu do rachunku bankowego od początku lat osiemdziesiątych (1982 r. - bankowość przez telefon, 1984 r. - home banking, 1992 r. - GSM banking, 1996 r. - bankowość internetowa, 1998 r. - telewizja interaktywna, 1999 r. - WAP).

HPI Research Group ankietowało 12 tys. osób z sześciu krajów: Wielkiej Brytanii, Niemiec, Włoch, USA, Brazylii i Singapuru. Badanie trwało od marca do kwietnia br. i wykazało, jak napisano w raporcie, „znaczną chłonność i podatność tych rynków na usługi typu MMS”.

Najwięcej badanych przyznało, że od nowych sposobów przesyłania wiadomości oczekuje przede wszystkim poprawy funkcjonalności. 25% było zdania, że sposób wprowadzania tekstu wiadomości do urządzenia mobilnego powinien być usprawniony. Ponad połowa ankietowanych zaś uważa, że powinno być możliwe przysyłanie wiadomości wizualnych, klipów muzycznych i informacji tekstowych.

Dziewięć z osiemnastu stanów oskarżających Microsoft o stosowanie praktyk monopolistycznych zaakceptowało warunki ugody koncernu z Departamentem Sprawiedliwości USA. Prokuratorzy generalni reprezentujący pozostałe dziewięć stanów domagają się jednak nałożenia na Microsoft dalej idących restrykcji. Decyzja oznacza, że proces Microsoftu potrwa jeszcze co najmniej do końca pierwszego kwartału 2002 r.

Największy dostawca usług internetowych w Europie, T-Online, nadal jest pod kreską, jednak wyniki po 9 miesiącach br. sa lepsze niż przewidywano. Spółka, której właścicielem jest DT zwiększyła w tym okresie przychody o 50% do 809 EUR, podczas gdy strata wynosi 154 mln EUR. W III kw. strata wyniosła 35 mln EUR i była niższa o co najmniej 5 mln EUR od przewidywań.

Użytkownicy kont pocztowych Hotmail powinni liczyć się z tym, że jeśli konto pozostaje nieużywane przez ponad miesiąc, ich operator (czyli Microsoft) może je zlikwidować."Konta nieaktywne przez więcej niż 30 dni zostaną usunięte. Wszystkie wiadomości oraz foldery stworzone lub otrzymane przez użytkowników zostaną skasowane” - poinformował koncern swoich klientów w rozesłanym w środę do posiadaczy kont Hotmail e-mailu. Przedstawiciele Microsoft zastrzegli, że decyzja dotyczy jedynie kont darmowych – osoby korzystające z wszelkich płatnych usług pocztowych oferowanych przez Hotmail (np. MSN Hotmail Extra Storage), mogą być spokojne – dopóki usługa jest opłacana, ich konta pozostają aktywne, zaś przechowywane w skrzynce pocztowej dane – bezpieczne. Zdaniem niektórych analityków, firma chce przede wszystkim obniżyć koszty udostępniania darmowych kont oraz skłonić użytkowników do korzystania z płatnych usług.

Priceline.com, turystyczny dotcom jest w niepewnych czasach coraz mniej zależny od przychodów z biletów lotniczych, rośnie też odsetek jego stałych klientów. W III kw. br. Priceline.com odnotował 302 mln USD przychodów. Priceline.com uzyskał w III kw. br. niższe wyniki niż rok wcześniej. Przychody turystycznego dotcomu wyniosły 302 mln USD, wobec 341 mln USD uzyskanych w III kw. 2000 r. Zysk pro forma wyniósł 3 centy na akcję, w sumie 6,3 mln USD. Firma sprzedała w III kw. br. 3 mln produktów turystycznych i zyskała 927 tys. nowych klientów. Liczba wszystkich dotychczasowych klientów wynosi obecnie ok. 11,8 mln. Wzrasta odsetek klientów powracających do usług Priceline.com – udział ich zakupów wzrósł do 63%, w porównaniu z 51% w III kw. 2000 r.

Wartość usług spoza działu sprzedaży biletów lotniczych wzrosła do 42%, w porównaniu z 28-proc. udziałem w III kw. ub.r. Liczba sprzedanych jednostkowych usług typu rezerwacje hotelowe czy wypożyczenie samochodu przekracza już zresztą liczbę sprzedanych biletów lotniczych od dwóch kwartałów.

Hutchinson Whampoa, posiadający licencje na usługi telefonii 3G w kilku krajach Europy i Azji, zamówił w NEC milion aparatów telefonicznych 3G. Szczegóły kontraktu na dostawę telefonów nie są znane. NEC rozpocznie realizację dostawy w czwartym kwartale 2002 r. Odbiorcami będą należący do HW operatorzy 3G we Włoszech i Wlk. Brytanii. Kontrakt jest największą umową zawartą przez NEC z firmą spoza Japonii, gdzie od miesiąca działa już sieć 3G NTT DoCoMo. W tym roku Hutchinson informował już o zawarciu kontraktu na dostawę sprzętu na potrzeby nowej telefonii z NEC, Motorolą i Siemensem.

W III kw. kwartale Deutsche Telekom notuje kolejną stratę – 1,8 mld EUR, tym razem większą od oczekiwań analityków (1,4 mld EUR). Wynik DT obciążają kosztowne zakupy licncji UMTS i przejęcie amerykańskiego operatora komórkowego – Voice Stream w 2000 roku. W minionym kw. operator ten odnotował 1,2 mld EUR straty.