Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Przegląd tygodnia 19 - 25.03

Zmiany w zarządzie Polkomtela. BRE i Eastbridge zaoferują Elektrimowi za 49% ET prawdopodobnie 400 mln EUR. URT nałożył na TP AS 350 mln zł kary. Według A.T.Kearney wydatki na e-biznes wyniosą w 2002 roku 18% inwestycji na IT.

Według ostatniego Interbusa w styczniu i lutym w Polsce było wśród osób w wieku powyżej 15 roku życia 15,6% internautów, tj. osób deklarujących dostęp do Internetu i korzystanie z niego w ciągu ostatnich 30 dni. W ciągu najbliższych 6 miesięcy 3,1% badanych zamierza uzyskać dostęp do Internetu. Korzystanie „kiedykolwiek" deklaruje w przypadku Onetu 81% ankietowanych, WP – 72%. Dalsze miejsca zajmują Interia (35%) i Wyborcza.pl (33%). W poprzednim miesiącu, według ankiety OBOP-u z Onetu korzystało 67% a z WP – 55%. Zbliżony wynik uzyskały Interia (21%) i Wyborcza (19%). Wyraźną przewagę uzyskał Onet w rankingu witryn, z których internauci korzystają najczęściej. Taką odpowiedź dało 48% ankietowanych. Druga w tym zestawieniu jest WP (28%), a na trzecie miejsce wskoczyła Wyborcza.pl (15%). Wśród serwisów „komputerowych” najwyższą znajomość spontaniczną ma Komputer Świat (5%) przed Chipem (4%), PC World (3%) i Computerworld (2%). Korzystanie kiedykolwiek deklaruje w przypadku Komputer Świat 11% ankietowanych, Chipa – 9%, PC World – 7%, Computerworld – 4%.

RMF FM podpisała umowę z firmą Internetradio.cz na mocy której sygnał radia będzie dostępny w formacie Windows Media Player z serwerów czeskiej firmy. Dostęp do sygnału stacji będzie miało jednocześnie kilka tysięcy odbiorców w kraju i zagranicą. RMF FM udostępniało dotąd sygnał z serwerów usytuowanych w Polsce, jednak mogło korzystać naraz niewiele ponad dwustu użytkowników.

Czterech z siedmiu członków zarządu Polkomtel SA zostało zawieszonych w czynnościach. Do czasu wybrania nowego składu (ma to nastąpić do 12 kwietnia) funkcje prezesa zarządu Polkomtel SA, zamiast Marka Mroczkowskiego, pełnić będzie Andrzej Szczepek. Stało się tak na wniosek członków rady nadzorczej spółki reprezentujących KGHM, Orlen i PSE. Zarzucają oni obecnemu zarządowi Polkomtela, iż zbyt słabo reprezentuje interesy polskich akcjonariuszy firmy. Zagraniczni udziałowcy, Vodafone i TDC, sprzeciwiają się m.in. udziałowi Polkomtela w budowie grupy telekomunikacyjnej mającej stanowić konkurencję dla TP SA.

Przygotowując się do NWZA Elektrimu zwołanego na 10 kwietnia, Bre Bank zwiększył swój udział w spółce o blisko 3%, do 13,4%, dokupując od początku lutego 2,3 mln akcji holdingu. Zmiany w radzie, do których dążą Elektrim i Multico nie są na rękę Vivendi, które chce zamknąć transakcję sprzedaży swoich udziałów w ET konsorcjum Citigroup i Eastbridge. Tym samym Vivendi może nadal dążyć do zablokowania najbliższego NWZA.

Na wniosek Telii akcjonariusze Netii ogłosili przerwę w NWZA spółki do 4 kwietnia. Podczas wczorajszego posiedzenia głosować miano nad warunkowym podniesieniem kapitału w drodze emisji maksymalnie do 83,2 mln akcji.

CL podpisał umowę z Invest Bankiem na wdrożenie scentralizowanego systemu informatycznego (Sanchez/Profile) oraz Polski Suplement autorstwa CL i Księgę Główną Banku opartą na Oracle Finances. Wartość netto umowy wynosi 21,5 mln zł, będzie ona zrealizowana w 2002 i 2003 roku.

Microsoft i Marketplanet podpisały roczną umowę o współpracy. Microsoft zobowiązał się dostarczać administratorom zarządzanej przez ORE platformy Marketplanet najnowsze zestawy serwisowe do swoich aplikacji, sterowniki, testowe wersje nowego oprogramowania i usługi wsparcia technicznego. Infrastruktura informatyczna Marketplanet bazuje na aplikacjach SAP i Commerce One, natomiast platformę bazodanową stanowi Microsoft SQL Server. Firmy nie ujawniły wartości umowy.

Konsorcjum BRE Banku i Eastbridge chce za pakiet 49% udziałów Eklektrimu Telekomunikacja zapłacić 400 mln EUR. Do zakupu pakietu dojdzie najprawdopodobniej jeszcze przed NWZA Elektrimu zwołanym na 10 kwietnia. Oferta BRE i Eastbridge jest wyższa o 50 mln EUR od złożonej wcześniej przez Vivendi, jednak uwzględniając konieczny do zapłacenia podatek, kwota nie pokryje zobowiązań Elektrimu.

Netia, która jako pierwsza polska spółka zadebiutowała na Nasdaq zostanie wycofana z tego parkietu. Zarząd Nasdaq uzasadnia to nie spełnieniem przez Netię minimalnych warunków finansowych – spółka nie posiada majątku trwałego powyżej 4 mln USD ani 10 mln USD kapitału własnego.

Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów przychylił się do planu przesunięcia terminu uruchomienia telefonii UMTS z 2003 roku na 2004. Decyzję w sprawie wniosków złożonych przez Polkomtel, PTC i Centertel musi ponadto wyrazić URT.

Max Weber, wrocławska firma tworząca serwisy WWW wygrała tegoroczną edycję międzynarodowego festiwalu Online Flash Film Festival w Barcelonie w kategorii „Cartoon”. Firma została nagrodzona za interaktywny film rysunkowy "Max Weber's Pit" wykonany w technologii Macromedia Flash. Sponsorami imprezy byli między innymi Diesel, Macromedia oraz Adobe. Max Weber był jedynym polskim finalistą tegorocznego konkursu. Max jest firmą internetową projektującą serwisy WWW i animacje internetowe. Obsługuje w Polsce m.in.: Philips, Warner Bros, Polskie Towarzystwo Finansowe, Auto Internet, Phoenix Press Media.

eTel otworzył biura regionalne w Łodzi i Poznaniu. W br. operator, który w 2001 roku pozyskał 500 klientów biznesowych rozszerzy ponadto działalność na Wrocław, Kraków i Katowice.Początkowo w Łodzi i Poznaniu będą dostępne usługi transmisji głosu. W następnej kolejności zostaną uruchomione usługi internetowe oraz międzynarodowej transmisji danych. W 2002 roku polski oddział irlandzkiej grupy telekomunikacyjnej rozpocznie świadczenie usług w trzech miastach na południu Polski: we Wrocławiu, Krakowie i Katowicach

URT nałożył na TP S.A. dwie kary o łącznej wysokości 350 mln zł. Regulator ukaże telekom za niewykonanie decyzji dotyczącej umowy z NOM i za przekazanie niewłaściwych danych na temat przychodów z dzierżawy łączy telekomunikacyjnych. URT rozpatruje jeszcze także kwestię przekazania do Regulatora i KPWiG odmiennych danych o przychodach z rozliczeń międzyoperatorskich. Druga z nałożonych dzisiaj kar dotyczy niewykonanie decyzji ministra łączności z grudnia 2000 w sprawie umowy z NOM, w kwestii liczby punktów styku pomiędzy siecią NOM i TP S.A., które telekom zobowiązany był udostępnić. Telekomunikacja Polska odwoła się od decyzji Urzędu Regulacji Telekomunikacji nakładającej na operatora kary w wysokości 350 mln zł. Za te pieniądze TP S.A. mógłby podłączyć do sieci 200 tys. abonentów lub stworzyć nowy system billingowy – napisał w komunikacie operator.

Obroty polskiego oddziału Oracle wzrosły w III kw. roku finansowego 2002 do 93 mln zł, czyli o 79% w porównaniu z wynikiem sprzed roku. Wzrost obrotów po zakończonych trzech kwartałach wynosi 30%. Pod względem wielkości obrotów Oracle Polska znalazł się w pierwszej dziesiątce wgronie 140 oddziałów narodowych Oracle. Najwyższy wzrost sprzedaży miał miejsce w segmencie licencji na oprogramowanie (87%). 41% obrotów wygenerowała sprzedaż rozwiązań Oracle w sektorze telekomunikacyjnym, a 42% – finansowym. W zakończonym 28 lutego br. kwartale Oracle Polska podpisał m.in. umowy z TP SA, PKO BP, NBP, CIECH, PSE oraz PZU SA. Swoje wyniki ogłosiła też cała korporacja. W III kw. Oracle wypracował 2,2 mld USD przychodów i zysk netto w wysokości 508 mln USD. Sprzedaż nowych licencji spadła o 30%, a przychody z usług zmalały o 7%.

Hoga.pl poinformowała o zawarciu z Bankiem Handlowym umowy zakupu papierów dłużnych o wartości nominalnej 3 mln zł.Hoga.pl zakupiła papiery dłużne ze środków własnych, płacąc 2,84 mln zł. Według komunikatu giełdowej spółki, zakup ma charakter terminowej lokaty inwestycyjnej, „istniejącej do czasu przeznaczenia tych środków pieniężnych na dalszy rozwój”.

Według raportu I-Metrii poświęconego handlowi internetowemu B2C liczba e-sklepów w Polsce zmalała z 850 w sierpniu ub. roku do 800 w styczniu 2002. Powstało 20 nowych witryn i upadło 70. Nie zmienił się asortyment oferowany w Sieci – 30% sklepów sprzedaje książki i wydawnictwa, 18,2% - multimedia (wzrost z 12,2%), 15,5% - oprogramowanie (spadek z 16,3%), a 13,6% - elektronikę (wzrost z 10,6%). Zdecydowana większość e-sklepów (56,4%) oferuje tylko jedną kategorię produktów, dotyczy to przede wszystkim wirtualnych księgarni.

Portal Wakacje.pl odnotował w ub. roku 230 tys. zł przychodu i 21 tys. zł zysku netto. Na sprzedaż składają się w tym ujęciu wyłącznie prowizje od biur podróży za sprzedane produkty i rezerwacje. W styczniu br. przychód liczony w ten sposób wyniósł około 40 tys. zł. W br. rezerwacji dokonało 2 tys. osób, a większość z rezerwacji zakończyła się kupnem.

Incenti rozpoczęło rozbudowę o 400 m2 swojego wrocławskiego Centrum Danych. Rozbudowa wrocławskiego ośrodka Incenti zakończy się w czerwcu br. Wkrótce do sześciu klientów tego centrum danych dołączyć ma czterech kolejnych spoza grona grup kapitałowych spółek – założycieli Incenti. Łączne nakłady na ten ośrodek do czerwca pochłoną 3 mln USD. W tym roku ma także powstać nowe centrum danych Incenti w Łodzi. Incenti przewiduje uzyskanie w br. 12 mln zł przychodów. Firma podpisała ponadto umowy partnerskie z Krantz TKT Polska i Siltec.

Crowley Data Poland wprowadził dla swoich klientów w Warszawie usługę komutowanego dostępu do Internetu. W ciągu kilku miesięcy usługa będzie oferowana wszystkim klientom sieci należącej do CDP.

URT wydał Tele2 Polska, znanej dotychczas ze świadczenia usług telefonii VoIP, radiowego dostępu do Internetu i transmisji danych w największych polskich miastach, zezwolenie na świadczenie międzymiastowych usług telefonicznych. Tele2 Polska skierował w tej sprawie wniosek do URT na początku stycznia br. Decyzją z 21 marca Regulator przydzielił operatorowi prefiks 1061, jako numer dostepu do sieci Tele2 Polska w połączeniach międzymiastowych.

Operatorzy telefonii komórkowej chca w br. pozyskać ponad 3,2 mln nowych abonentów. W ub. roku pozycję lidera utrzymała PTC. Operator sieci Era zakończył 2001 rok zyskiem netto w wysokości 427 mln zł. Przy przychodach w wysokości 4,3 mld zł.

Pro Futuro planuje pozyskać w br. 1500 klientów biznesowych. Przychody z pierwszego kwartału 2002 przekroczą wyniki brutto za cały ub. rok. W rok po rozpoczęciu ogólnopolskiej działalności sieć Futuro funkcjonuje w 10 największych aglomeracjach w Polsce, obejmując swoim zasięgiem blisko 200 tys. przedsiębiorstw. Pro Futuro zdobyła dotychczas ponad 1200 klientów. Nakłady inwestycyjne w tym czasie przekroczyły 83 mln zł i w całości pochodziły ze środków własnych. Głównym akcjonariuszem pozostaje NFI Jupiter, który posiada ponad 75% kapitału akcyjnego. W 2001 roku Pro Futuro zatrudniła 200 osób w działach telekomunikacji, informatyki, marketingu i sprzedaży.

18% wszystkich nakładów poniesionych na informatykę w 2002 r. stanowić będą wydatki na rozwój e-biznesu. Jest to o 10% więcej niż w roku ubiegłym. Takie liczby podaje badanie przeprowadzone przez A.T. Kearney i Sun Microsystems. Jak wynika z raportu, prawie połowa firm w 2002 r. zamierza zwiększyć budżety na e-biznes, zaś 24% zamierza je zredukować. Większość ankietowanych firm panuje rozpocząć od 1 do 5 nowych projektów internetowych, zaś 17% nie rozpocznie żadnego projektu.

Dawno zapowiadana fuzja Telii i Sonery wyceniana na 20 mld EUR dojdzie do skutku. Siedzibą nowej firmy będzie Sztokholm, zsumowana wartość rocznej sprzedaży wynosi 9 mld EUR a liczba pracowników – 34 tys. Dotychczasowi udziałowcy Telii obejmą w powstałej firmie 64% udziałów. Szwedzki i fiński rząd, posiadające w kapitałach obu operatorów większościowe udziały podpisały już w sprawie fuzji stosowne porozumienie. 70% akcji Telii jest w posiadaniu rządu szwedzkiego, a 53% Sonery – fińskiego. W ciągu pięciu najbliższych lat oba państwa chcą znacznie ograniczyć swoje zaangażowanie w nową spółkę.

Decyzja amerykańskiego sądu sprawiła, że Napster na razie pozostanie zamknięty. Jeszcze kilka dni temu całkiem możliwe wydawało się, że nowa wersja serwisu udostępniona zostanie użytkownikom w najbliższych dniach. Teraz termin ten znów został przesunięty - na razie nie wiadomo, do kiedy.

Przychody z usług mobilnych w Europie Zachodniej wyniosą w br. według raportu Analysys 97 mld EUR, co oznacza wzrost o 12% w porównaniu z 2001. Przychody rosną jednak coraz wolniej. Przyczyn autorzy raportu upatrują w nasyceniu rynku zachodnioeuropejskiego i spadku przychodów na użytkownika (ARPU). Obecnie 70% populacji posiada telefon komórkowy, poziom nasycenia rynku zbliża się więc do granicznej wartości szacowanej w przypadku Europy Zachodniej na 80%. W celu odbudowania poziomu przychodów z użytkownika operatorzy muszą zwiększyć wykorzystanie przez użytkowników usług przesyłania wiadomości, korzystania z serwisów oferujących dzwonki czy mobilnego dostępu do Internetu, ocenia Analysys. Obecnie usługi niegłosowe stanowią ok. 8% ARPU.

Lufthansa i spółka Connexion by Boeing wyposażyły rejsowy samolot niemieckich linii lotniczych Boeing 747-400 w szerokopasmowe połączenie z Internetem. Próby rozpoczną się jednak dopiero pod koniec roku, kiedy zapewniony zostanie odbiór satelitarny nad całym północnym Atlantykiem. W 2003 r. Lufthansa chce zacząć instalowanie systemu w całej flocie obsługującej połączenia międzykontynentalne.

Portal Yahoo! zamierza wprowadzić opłaty za korzystanie z kont pocztowych. Za roczne korzystanie z poczty trzeba będzie zapłacić ok. 30 USD.

Według raportu USB Warburg w USA w ośmiu z dziesięciu głównych kategorii handlowych w ciągu ostatnich trzech miesięcy wzrosły wydatki na reklamę. Według banku wydatki na reklamę w br. wzrosną o 1%. Według wcześniejszych prognoz wartość rynku reklamowego miała zmaleć w 2002 roku o 2%. W minionym roku amerykański rynek reklamowy skurczył się o 10%. Według analityka USB Warburg recesja na amerykańskim rynku reklamy zmierza jednak ku końcowi, a cykliczne odrodzenie rynku nadchodzi szybciej niż się spodziewano.

Czwarta edycja badania „Mobinet Index” przeprowadzona przez A.T. Kearney oraz Cambridge Judge Institute w styczniu 2002 r. na próbie 5600 użytkowników telefonów komórkowych wykazała, że 44% użytkowników GSM chciałoby wykorzystywać telefony do zawierania transakcji gotówkowych (m-cash), takich jak opłata za przejazd środkiem komunikacji miejskiej czy zakupy w automatach. Do tej pory jedynie 2% miało okazję skorzystać z takiej możliwości. Największy odsetek osób zainteresowanych usługami mobilnymi jest w Japonii (50%), w pozostałej części Azji wynosi on 43%, w Europie – 46%, a w USA – 38%.

Travelocity przejmie za 43 mln USD w gotówce serwis Site59.com specjalizujący się w sprzedaży ofert turystycznych typu last-minute. Travelocity zapowiada, że Site59.com będzie działał jako osobny serwis, a zyski z transakcji mają się pojawić jeszcze w tym roku.